احمد صادقی با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون های شورای شهرستان تهران گفت: مهدی اقراریان به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی و حمیدرضا کروبی به عنوان رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری و روستایی انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، احمد صادقی رئیس شورای شهرستان تهران در اولین جلسه کمیسیون های شورای شهرستان تهران اعضا از بین خود مهدی اقراریان را به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی  و حمیدرضا کروبی را به عنوان رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری و روستایی برای مدت یکسال انتخاب کردند.

احمد صادقی رئیس شورای شهرستان تهران همچنین گفت: در این جلسه عبدالرضا آشوب به عنوان نایب رئیس کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی و سید ابوالفضل میررفیع به عنوان نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و عمران شهری و روستایی انتخاب شدند

صادقی در همین رابطه گفت شورای اسلامی شهرستان تهران در دوره ششم قصد دارد اولین همایش تمام اعضای این شورا را با حضور استاندار تهران و دیگر مسئولان اجرایی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ برگزار کند و با تمام توان تلاش خواهد کرد مشکلات روستائیان در بخش های کن، آفتاب و مرکزی را که بیشتر مرتبط با مسائل حریم شهر تهران است را مرتفع نماید.