به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون امروز (۹۶/۱۲/۲۰) در بیست و ششمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی در نطق خود اظهار داشت: زیباسازی، فرآیند توسعه ویژگی های بصری است که در فضاهای شهری صورت می گیرد و جنبش زیبایی شناسی رویکرد پیشرفته ای است که از اواخر قرن ۱۹ آغاز شد و در واقع به ارتقاء کیفی فضاهای شهری می پردازد تا به شکل گیری شهری سالم، زیبا و انسان مدار از طریق ارتقاء رضایتمندی مردم برسد و اسباب حظ بصری و ارتقاء کیفیت محیط شهر را فراهم آورد.

وی افزود:  در این صورت تعامل اجتماعی، هویت کالبدی شهر و هویت اجتماعی شهروندان تحکیم بخشیده میشود و به عوامل مختلفی چون کیفیت طراحی شهری، کیفیت و ضوابط معماری نماها، رنگ، فرم، روشنایی و معماری نور در شب، کیفیت و کمیت فضای سبز، تبلیغات شهری، مبلمان شهری، المان ها، مونومان ها و تناسب احجام با محیط، پاکیزگی شهری و موارد دیگر بستگی دارد.

شیرین طغیانی تصریح کرد: در کنار این مبحث موضوع دیگری تحت عنوان گرافیک شهری نیز مطرح می شود و عبارت است از مجموعه ای از ارتباطات و فرآیندهای تصویری که نظام مندی نمودهای بصری عناصر دیده شونده، کیفیت شکل گیری در محیط و ایجاد تناسب بین آنها را با در نظر گرفتن اصول زیبایی شناسی و کاربردی ارائه می کند.

وی با تاکید بر اینکه امروزه هنگامی که با دقت به اطراف خود در شهر و فضاهای شهری نگاه می کنیم متوجه می شویم که شهرمان به فضاهایی جهت تجمع انواع نازیبایی ها تبدیل شده است، ادامه داد: این نازیبایی ها گاهی به صورت سخت فضاها، به طور مثال در احجام بناها و نماهای ساختمانی و گاهی در نرم فضاها یعنی فضاهای سبز و گاهی نیز خود رادر مبلمان و تبلیغات شهری نشان می دهند، به طوری که گاهی امحاء این موارد از فضاهای شهری هزینه های بسیار وسیعی را بر شهر و شهروندان تحمیل می کند.

طغیانی با اشاره به اینکه البته در بسیاری از موارد مدیران شهری به قصد زیبایی باعث این همه نازیبایی  شده اند و مسلماً دلایل بسیار زیادی وجود دارد که می تواند زمینه ساز این همه نازیبایی ها باشد، تاکید کرد: عواملی از قبیل عدم مشارکت مردم در زیباسازی شهری، نبود آموزش های لازم جهت شهروندان، عدم اعتقاد مردم و حتی مدیران شهری به اهمیت و تأثیرات روحی و روانی مبحث زیباسازی می تواند از مهمترین دلایل نازیبائی شهری باشد.

وی بیان داشت: آنچه امروزه در شهر اصفهان تحت عنوان زیباسازی شهری تلقی می شود، بیشتر مربوط به مبلمان و تجهیزات شهری و پروژه های نورپردازی است که گاهی به صورت موقت و مناسبتی و گاهی به صورت دائمی مورد توجه واقع می شود. رییس کمیسیون عمران،معماری و شهرسازی تصریح کرد: در این زمینه مشخصاً سازمان زیباسازی مسئولیت دارد، در حالی که مسائل مربوط به فضای سبز در حوزه سازمان پارک ها و فضای سبز و موضوعات مرتبط با تبلیغات شهری نیز در حوزه فرهنگی-ورزشی دنبال می شود و این همه گسست در مدیریت مباحث مربوط به زیبائی سازی شهری نتیجه ای جز اغتشاشات بصری و غیربصری در سیما و منظر شهری ندارد.

شیرین طغیانی گفت: در این زمینه هر ساله به مناسبت فرا رسیدن سال نو سازمان زیباسازی از یک سو و سازمان پارک ها و فضای سبز از سوی دیگر سعی در جهت انجام مأموریت خود در راستای زیباسازی دارند و با صرف هزینه های قابل توجه پروژه هایی در این زمینه انجام می دهند که البته با توجه به انتظار مردم از مدیریت شهری نسبت به ایجاد تغییر و تحول در ظاهر فضاهای شهری متناسب با ایام نوروز قابل تقدیر است اما عدم وجود برنامه ای جامع در این زمینه یکی از مهمترین موانع است، زیرا گاهی پروژه هایی در سطح شهر به عنوان زیبا سازی انجام می شود که هیچ ربطی به بستر فرهنگی، تاریخی شهر اصفهان ندارد.

وی با اشاره به اینکه مناطق ۱۵ گانه  معمولاً فعالیت هایی در این زمینه به صورت خودجوش انجام می دهند ، اظهار داشت: گاهی استراتژی مناطق با رویکرد سازمان زیباسازی همسو نبوده و نهایتاً نوعی تشتت در سیما و منظر شهری در بر دارد، و  مهمتر از اینها چون مدیریت شهری مصمم است از صفر تا ۱۰۰ موضوعات خود را دنبال کند و بخش مشارکت مردمی را درگیر نمی کند ، گاهی پروژه های زیباسازی آنچنان که باید مورد استقبال مردم قرار نمی گیرد و معمولاً نقدهای تندی نسبت به آن از طرف مردم ارائه می شود.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی با پیشنهاد بر اینکه « سازمان های زیباسازی، پارک ها و فضای سبز و فرهنگی- ورزشی که بیشتر از سایر سازمان ها در این بحث دخیل هستند، جهت آینده با اتخاذ تصمیمات مشترک اولاً از اسراف منابع در این راه جلوگیری کنند و ثانیا با یک رویکرد مشترک و با همراه نمودن مناطق بتوانند جلوه ای ارزشمند و مناسب شأن شهر تاریخی، فرهنگی اصفهان در زمینه زیباسازی ارائه کنند» ، افزود: همچنین زمینه های مشارکت مردم را فراهم کنند تا بدین وسیله در ادامه راه نیز از نقش کنترلی و نظارتی مردم بیش از پیش بهره مند شوند.