به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شوراتریبون در پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان پورمحمد شریعتی نیا اظهار داشت: چند وقتی است که موضوعی در محافل مختلف مطرح است که امیدوارم با شفاف سازی هم نگرانی اعضای محترم شورای شهر و هم مردم عزیز که ولی نعمت ما هستند و حق دارند تمامی مسائل مختلف را بدانند و اظهار نظر داشته باشند ؛برطرف شود و  آن موضوع نحوه صدور پروانه ساختمانی در مجموعه شهید کشوری است.

عضو شورای شهر اصفهان بیان کرد:
از آنجا که شفافیت و صداقت از شعارهای این تیم بوده و افتخارمان این است که در اتاق شیشه ای عملکردمان را قرار دهیم ؛  که از شهردار محترم تقاضامندم در جلسه علنی به شورای شهر و مردم این امر ارائه شود.

رییس شورای شهرستان اصفهان تصریح کرد: یکی از کارهای اساسی در سازمانها اتوماسیون و هوشمند کردن سیستمهای ثبت و اقدام پاسخ گویی به ارباب رجوع بوده است که بتواند دخالت انسان ها را کمتر کند ؛ در این راستا سیستم سرای هشت در شهرداری با هدف مکانیزه کردن محاسبات در شهرداریها و جلوگیری از  سلیقه ای عمل کردن احتمالی بعضی از همکاران در شهرداری ایجاد شده است .

 

وی گفت: اخیراً شنیده شده که همکاران سرای هشت به جای دیگر مامور شده اند و مسئول سرای هشت که از ابتدای کار،  این طرح را ارائه نموده و دلسوزی نسبت به این طرح داشته و به دنبال اجرایی کردن صد درصد آن بوده است؛ بنا به دلایلی استعفا نموده است؛ که از شهردار میخواهم ضمن حمایت جدی از این طرح دلیل تضعیف آن را کتباً اعلام نمایید.

 

انتهای پیام/*

 

فاطمه مستغنی