کیفیت

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در بولوار چمن با عدد شاخص ۱۰۲ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است.