به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورا تریبون همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان ، رضا وارسته مدیر عامل مجمع عهدهمدلی از پویش مردمی “قربان قدم‌هایت”خبر داد.
وی با اشاره به طرح قربانی ۱۰۰ راس گوسفند، گفت: این پویش به همت مجمع تشکل‌های مهدوی”عهدهمدلی”و با هدف توزیع در مناطق حاشیه شهر مشهد انجام شد.
رضا وارسته در ادامه با بیان ترویج فرهنگ قربانی به نیت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت صاحب الزمان (عج)؛ به همراهی تشکل ها برای مشارکت در این طرح خداپسندانه اشاره کرد.
مدیرعامل مجمع عهد همدلی اضافه کرد، در عید سعید قربان با هدف کمک به نیازمندان، با سرجمع کردن منابع جمع آوری شده؛ هماهنگی برای قربانی و توزیع گوشت به صورت تجمیعی در مناطق حاشیه شهر مشهد صورت گرفت.
قربانی کردن از سنت های اسلامی است که نشانه از خودگذشتگی و ایثار به درگاه خداوند متعال است که در روز عید قربان جهت استحباب مرسوم است.

خبرنگار : ک . خاکزاد