به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، مجتبی بهاروند در جریان بازدید اعضای کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک از چهارپروژه عمرانی در این حوزه با اعلام این خبر، اظهارکرد: پروژه روگذر آیت الله هاشمی رفسنجانی باتوجه به ترافیک سنگین محورهای آزادی و هاشمی رفسنجانی می‌تواند کمک شایانی به روانسازی ترافیک مشهد در تقاطع دو محور ارائه کند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این پروژه از برنامه زمانبدی جلوتر است، گفت: امیدواریم در مهرماه سال جاری و دوماه زودتر از برنامه تعیین شده به بهره برداری برسد.

پارکینگ زیرسطحی مجد دیگر پروژه بازدید شده توسط اعضای کمیسیون بود.

بهاروند درباره این پروژه گفت: در پارکینگ مجد کار بزرگی در حال اجراست و با ظرفیت هزار و ۸۰ خودرو در دروازه ورودی به منطقه مرکزی مشهد و طرح های ترافیکی که قرار است پس از این اجرا شود کمک بسیار بزرگی در مدیریت ترافیک منطقه خواهد بود.

از این باب که شهروندانی که قصد تردد به هسته مرکزی شهر را دارند خودروی خود را به این پارکینگ سپرده ادامه مسیر را با اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی تردد کنند، لذا این پارکینگ در کنترل ترافیک هسته مرکزی شهر نقش ویژه ای دارد.

دیگر پروژه بررسی شده در این بازدید پارکینگ زیرسطحی و پایانه آزادی بود. رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا با یادآوری زمانبندی دوساله جهت تکمیل این پروژه، وجود برخی معارض را سبب ایجاد تاخیر زمانی چند هفته ای در پروژه برشمرد و گفت: این پروژه در نقطه ای استراتژیک در نقشه ترافیکی شهر قرار گرفته و نقش ویژه ای را در تبدیل مدل حمل و نقل از خودروهای شخصی به حمل و نقل عمومی برعهده خواهد داشت.

تقاطع غیرهمسطح بلوار شهید ناصری با بزرگراه کلانتری نیز چهارمین پروژه بررسی شده در این بازدید بود.

بهاروند با تاکید براینکه همچنان راه اندازی چند پروژه دیگر از برنامه های مورد تاکید شوراست که در آینده و هرماه دست کم یک پروژه آغاز خواهد شد گفت: علاوه بر این پروژه ها دو موضوع مهم پیاده محوری و دوچرخه سواری نیز توسط کمیسیون با دقت بسیاری برای حرکت در مسیر حمل و نقل پاک پیگیری خواهد شد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک:

پروژه های عمرانی فعلی نقش کلیدی در روانسازی ترافیک مشهد دارند

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد از بهره برداری از پل دوربرگردان روگذر هاشمی رفسنجانی تا مهر ماه آینده خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، مجتبی بهاروند در جریان بازدید اعضای کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک از چهارپروژه عمرانی در این حوزه با اعلام این خبر، اظهارکرد: پروژه روگذر آیت الله هاشمی رفسنجانی باتوجه به ترافیک سنگین محورهای آزادی و هاشمی رفسنجانی می‌تواند کمک شایانی به روانسازی ترافیک در تقاطع دو محور ارائه کند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این پروژه از برنامه زمانبدی جلوتر است، گفت: امیدواریم در مهرماه سال جاری و دوماه زودتر از برنامه تعیین شده به بهره برداری برسد.

پارکینگ زیرسطحی مجد دیگر پروژه بازدید شده توسط اعضای کمیسیون بود.

بهاروند درباره این پروژه گفت: در پارکینگ مجد کار بزرگی در حال اجراست و با ظرفیت هزار و ۸۰ خودرو در دروازه ورودی به منطقه مرکزی مشهد و طرح های ترافیکی که قرار است پس از این اجرا شود کمک بسیار بزرگی در مدیریت ترافیک منطقه خواهد بود.

از این باب که شهروندانی که قصد تردد به هسته مرکزی شهر را دارند خودروی خود را به این پارکینگ سپرده ادامه مسیر را با اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی تردد کنند، لذا این پارکینگ در کنترل ترافیک هسته مرکزی شهر نقش ویژه ای دارد.

دیگر پروژه بررسی شده در این بازدید پارکینگ زیرسطحی و پایانه آزادی بود. رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا با یادآوری زمانبندی دوساله جهت تکمیل این پروژه، وجود برخی معارض را سبب ایجاد تاخیر زمانی چند هفته ای در پروژه برشمرد و گفت: این پروژه در نقطه ای استراتژیک در نقشه ترافیکی شهر قرار گرفته و نقش ویژه ای را در تبدیل مدل حمل و نقل از خودروهای شخصی به حمل و نقل عمومی برعهده خواهد داشت.

تقاطع غیرهمسطح بلوار شهید ناصری با بزرگراه کلانتری نیز چهارمین پروژه بررسی شده در این بازدید بود.

بهاروند با تاکید براینکه همچنان راه اندازی چند پروژه دیگر از برنامه های مورد تاکید شوراست که در آینده و هرماه دست کم یک پروژه آغاز خواهد شد گفت: علاوه بر این پروژه ها دو موضوع مهم پیاده محوری و دوچرخه سواری نیز توسط کمیسیون با دقت بسیاری برای حرکت در مسیر حمل و نقل پاک پیگیری خواهد شد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک:

پروژه های عمرانی فعلی نقش کلیدی در روانسازی ترافیک مشهد دارند

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد از بهره برداری از پل دوربرگردان روگذر هاشمی رفسنجانی تا مهر ماه آینده خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، مجتبی بهاروند در جریان بازدید اعضای کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک از چهارپروژه عمرانی در این حوزه با اعلام این خبر، اظهارکرد: پروژه روگذر آیت الله هاشمی رفسنجانی باتوجه به ترافیک سنگین محورهای آزادی و هاشمی رفسنجانی می‌تواند کمک شایانی به روانسازی ترافیک در تقاطع دو محور ارائه کند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این پروژه از برنامه زمانبدی جلوتر است، گفت: امیدواریم در مهرماه سال جاری و دوماه زودتر از برنامه تعیین شده به بهره برداری برسد.

پارکینگ زیرسطحی مجد دیگر پروژه بازدید شده توسط اعضای کمیسیون بود.

بهاروند درباره این پروژه گفت: در پارکینگ مجد کار بزرگی در حال اجراست و با ظرفیت هزار و ۸۰ خودرو در دروازه ورودی به منطقه مرکزی مشهد و طرح های ترافیکی که قرار است پس از این اجرا شود کمک بسیار بزرگی در مدیریت ترافیک منطقه خواهد بود.

از این باب که شهروندانی که قصد تردد به هسته مرکزی شهر را دارند خودروی خود را به این پارکینگ سپرده ادامه مسیر را با اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی تردد کنند، لذا این پارکینگ در کنترل ترافیک هسته مرکزی شهر نقش ویژه ای دارد.

دیگر پروژه بررسی شده در این بازدید پارکینگ زیرسطحی و پایانه آزادی بود. رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا با یادآوری زمانبندی دوساله جهت تکمیل این پروژه، وجود برخی معارض را سبب ایجاد تاخیر زمانی چند هفته ای در پروژه برشمرد و گفت: این پروژه در نقطه ای استراتژیک در نقشه ترافیکی شهر قرار گرفته و نقش ویژه ای را در تبدیل مدل حمل و نقل از خودروهای شخصی به حمل و نقل عمومی برعهده خواهد داشت.

تقاطع غیرهمسطح بلوار شهید ناصری با بزرگراه کلانتری نیز چهارمین پروژه بررسی شده در این بازدید بود.

بهاروند با تاکید براینکه همچنان راه اندازی چند پروژه دیگر از برنامه های مورد تاکید شوراست که در آینده و هرماه دست کم یک پروژه آغاز خواهد شد گفت: علاوه بر این پروژه ها دو موضوع مهم پیاده محوری و دوچرخه سواری نیز توسط کمیسیون با دقت بسیاری برای حرکت در مسیر حمل و نقل پاک پیگیری خواهد شد.