به گزارش خبرنگار شورا تریبون،دکتر داود ندیم، ظهر امروز که در مراسم دوره آموزشی روش های تامین مالی و سرمایه گذاری شهری در تالار جامی حضور داشت در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: شهرستانی با غنای فرهنگی، علمی و ادبی همچون تربت جام قطعا می تواند به عنوان یک برند خود را در بین شهرهای کشور متمایز کند و با سرمایه گذاری در بخش های رویداد محور با حضور بخش خصوصی می تواند به رفاه اجتماعی بیشتر امیدوار بود.

پدر سرمایه گذاری شهری ایران در ادامه اظهار داشت: پروژهای فیزیکال از دیگر پتانسیل‌های شهرستان تربت جام است که با همجواری با کشورهای همسایه و اشتراکات فرهنگی زیاد می توان به برند سازی این شهرستان کمک کند.

وی گفت: با همکاری شهرداری تربت جام طی یک سال گذشته مطالعات خوبی در این زمینه انجام شده است که می تواند نقشه توسعه ۲۰ساله شهر را ترسیم کرد.

وی گفت: هم اکنون چشم انداز ۲۰ساله با یک برنامه ریزی ۵ساله در حال تدوین است  و بایستی عامه مردم و محققان و نخبگان محلی در آمارگیری نظری به توسعه شهر شرکت کنند تا مطالعات از دل مردم شکل بگیرد.

دکتر ندیم خاطر نشان کرد: در حال حاضر عوارض محلی پاسخگوی هزینه های جاری شهر است و نمی توان با اتکا به این منابع درآمدی به توسعه شهری فکر کرد.

خبرنگار :علی نوروزی، تربت جام