به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، فیلم کامل انتقادات تند اخیر جوان نخبه‌ نا امید از وضع کشور در حضور رهبر انقلاب را مشاهده می‌کنید.

در ادامه صحبت‌های این جوان نخبه، مقام معظم رهبری به سخنان وی پاسخ دادند.