به گزارش شورا تریبون، دکتر مهدی یعقوبی در خصوص امضا تفاهم نامه همکاری با اداره کل محیط زیست استان خراسان رضوی گفت: در راستای ایجاد مدیریت واحد شهری و با توجه به پتانسیل هر یک از ارگان ها در راستای مدیریت شهر، پایش، اندازه گیری تحلیل، پردازش و تعیین وضعیت و اطلاع رسانی کمی و کیفی آلاینده های زیست محیطی و بهبود کیفیت محیط زیست شهر این تفاهم نامه ایجاد و امضا شد.

وی افزود: برخی از پتانسیل های قانونی در اداره کل محیط زیست استان وجود دارد که شهرداری از ان پتانسیل ها در راستای رفع مشکلات استفاده خواهد نمود که به عنوان مثال می توان به کنترل و پایش کیفیت هوا به وسیله ایستگاه های اداره کل محیط زیست و شهرداری در سطح شهر اشاره کرد.

معاون شهردار مشهد تصریح کرد: انسجام بیشتر دستگاههای اجرایی می تواند در خدمت رسانی مناسب به مردم در زمینه موضوعات زیست محیطی تسریع ایجاد کند و رسیدگی به مطالبات مردمی در حوزه محیط زیست همواره یکی از مهمترین اولویت شهرداری مشهد بوده است و یکی از موضوعات این تفاهم نامه سنجش کیفیت هواست که در جهت موضوعات مشترک همانند سنجش آلودگی صوتی، الودگی هوا و صنایعی که در محدوده سطح شهر می توانند در کیفیت هوای شهر تاثیر گزار باشند ، قید شده است.

وی خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه در ۱۰ ماده بین معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد و اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی بمنظور همکاری مشترک در زمینه پایش آلاینده های زیست محیطی شهر مشهد به مدت سه سال منعقد گردید.