به گزارش خبرنگار شورا تریبون، سید علی حسینی با تاکید براینکه  باتوجه به شرایط اقتصادی کشورو شرایط مالی شهرداریها ما ملزم ومحکوم به این می باشیم که به سمت درآمدهای پایدار حرکت کنیم گفت:  قطعا درآمدهای پایدار با توسعه شکل می گیرد و ما بایستی درمسیرایجاد درآمدهای پایدارقدم برداریم و مشارکت مردم و سرمایه گذران در پروژه های شهری می توانند گامی مهم در توسعه باشد.

وی گفت: اینکه تاکنون درحوزه سرمایه گذاری کارمثبتی محقق نگردیده است و عدم معرفی دقیق ظرفیت های تربت جام به شهروندان وسرمایه گذاران بومی وحتی استان , کشور و در سطح بین المللی یکی ازدلایل اصلی آن می باشد.

شایان ذکراست اولین همایش جایگاه سرمایه گذاری شهری درتوسعه پایدار روز گذشته ازسوی شورای اسلامی شهرتربت جام وشهرداری باحضورامام جمعه شهرستان , دکترداود ندیم پدرسرمایه گذاری شهری ایران , مهندس علی کرباسی استاد برندینگ شهری , معاونت فرمانداری , شهرداران شهرهای همجوار, جمعی از سرمایه داران  بومی واقشار مختلف درتالارجامی شهرستان تربت جام برگزارگردید.

خبرنگار: عماد نوروزی، تربت جام.