به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورا تریبون، یوسف اختری با اشاره به اینکه ۹۰ درصد برداشته آب مربوط به حوزه کشاورزی است اظهار داشت: حدود ۵۰ درصد جمعیت موجود منطقه از این برداشت‌ها ذینفع هستند لازم است نیمی دیگر جامعه شهرستان باید به برداشت آبی توسط بهره‌برداران مجاز و غیرمجاز مطالبه‌گری کنند.

مدیر آب منطقه تربت جام ، عدم آگاهی جامعه نسبت به  مصرف حوزه منابع آب از مهمترین دغدغه آبی دانست و گفت: بهره‌برداری صحیح بر معیشت آحاد جامعه رابطه مستقیم دارد و  دستگاه اجرایی و هم مردم به برداشت های بی رویه چاه‌های غیرمجاز حساس باشند و همکاری خوب مردم می‌تواند زمینه سود جویی از منابع آبی را کاهش دهد.

این مسئول اعلام کرد: خوشبختانه کاهش افت منابع آبی از یک و نیم متر به یک متر رسیده است و این موفقیت مستلزم همکاری خوب دستگاه قضا و امور آب منطقه‌ای و مردم است

خبرنگار:عمادنوروزی، تربت جام .