به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون: سید علی حسینی با گرامیداشت نهم اردیبهشت ماه سالروز تأسیس نهاد مقدس شورای اسلامی گفت: پیگیری ، تلاش ، مساعدت و راهنمائی های ارزنده شما در پیشبرد اهداف شهر و شهرداری که یقیناً حاصل همدلی و همکاری مضاعف بین اعضای شورای اسلامی شهر بوده است تقدیر و تشکر می نمایم..

وی گفت: امیدواریم ما را در آرزوی خویش که همانا ساختن فردائی زیباتر و بهتر برای شهرعزیزمان تربت جام است، سهیم بدانید.

خبرنگار:عمادنوروزی، تربت جام.