سلمانی با بیان اینکه در مجموع بخشی از مطالبات مردم هم از حوزه اختیارات شوراها خارج است گفت: متاسفانه در این قانون کنونی شوراها نمی­توانند تعاملی با سایر نهاد داشته باشند مگر اینکه تعامل دوستانه برقرار کنند و ارتباطات شخصی استفاده کنند اما در چهار چوب ضوابط اداری نمی­توانند مشکلات شهروندان در خارج از حوزه حل کنند.

به گزارش شورا تریبون به نقل از پایگاه خبری شورای عالی استانها ، میکائیل سلمانی گفت: با بیان اینکه مطالبات مردم از دوره چهارم شوارها باید به مطالبات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم بندی شود، گفت: مطالباتی که مردم در دوره چهارم شورای شهر قزوین داشتند باید تقسیم بندی شود بخشی از این مطالبات در کوتاه مدت می­توانستیم برطرف کنیم بخشی هم در بلند مدت یکسری از مشکلات اساسی که باقی مانده در بلند مدت باید در دوره پنجم نیز پیگیری شود.

عضو شورای شهر محمدیه ادامه داد: مثل احداث بیمارستان در شهر و بخش، بحث ارتباط بخش محمدیه به شهر محمدیه در مطالبات کوتاه مدت است که باعث ایجاد یک سطحی از رضایت­مندی در میان مردم شود.

نماینده استان قزوین در شورای عالی استان ها اضافه کرد: همچنین بحث افزایش فضاهای عمومی، بحث ورزشی، فرهنگی و درمانی، پیگیری تکمیل پروژه­های عمرانی در سطح شهر است که شورای چهارم تلاش کرد تا این موارد را انجام دهد.

وی افزود: برنامه های میان مدت نیز برخی از کارها پروژه­هایی بوده که باقی مانده و امکان دارد در یکی دو ماه آینده و در اوایل دوره پنجم به بهره برداری برسد.

سلمانی با بیان اینکه در مجموع بخشی از مطالبات مردم هم از حوزه اختیارات شوراها خارج است گفت: بحث اشتغال که عموم شهروندان از شورا درخواست دارند از اختیارات شورا خارج است. یا مواردی که مطالبات­شان مربوط به سایر نهادها می­شود. متاسفانه در این قانون شوراها نمی­توانند تعاملی با سایر نهاد داشته باشند مگر اینکه تعامل دوستانه برقرار کنند و ارتباطات شخصی استفاده کنند اما در چهار چوب ضوابط اداری نمی­توانند مشکلات شهروندان در خارج از حوزه حل کنند.