به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، فاطمه سلیمی، پیرامون استقبال شورای ششم از طرح‌های تخصصی در حوزه فضای سبز شهری اظهار داشت: رویکرد شورای ششم حمایت از طرح‌های کارشناسان فعال در این حوزه و گسترش دایره تعامل با نیروهای متخصص در شهرداری است.

وی افزود: انتخاب گونه‌های گیاهی که متناسب با اقلیم بوده و از جنبه بصری، زیبا و دارای گل است، باعث ایجاد طراوت و روحیه نشاط به جامعه می‌شود.

سلیمی با بیان اینکه اگر المان‌ها با رویکرد فرهنگی طراحی شود، تاثیرگذاری بیشتری برای جامعه داشته و هویت شهر را به صورت ویژه‌ای نمایان می‌‌سازد گفت: اگر المان‌های فضای سبز روایت‌گر یک داستان بوده و یا به قصه‌های خاطره‌ساز کودکی اشاره کنند، مردم با آن‌ها ارتباط بهتری می‌گیرند.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: نمایشگاه‌های دائمی گل و گیاه پتانسیل ایجاد فضاهای مناسب برای گردشگری را دارد؛ می‌توان در حاشیه این نمایشگاه غرفه‌هایی به آموزش‌های تخصصی پرورش گل و گیاه، عکاسی و امکانات رفاهی اختصاص داد که موجب حضور پرشور زائران و مجاوران می‌شود.