به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، حسن منصوریان در بازدید از جامعه المصطفی العالمیه خراسان رضوی، با اشاره به وجود مضجع شریف امام رضا (ع) که خاستگاه دلدادگان حضرت است اظهار داشت: شعار شورای ششم، مشهدالرضا(ع) جهان شهر برکت و کرامت، است؛ برهمین اساس تمام سیاست های شورا در این دوره، برمبنای توسعه ارتباطات بین المللی به ویژه کشورهای اسلامی درنظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی مشهدالرضا(ع) با بیان اینکه: بهترین ابزار برای تحقق این سیاست، استفاده از ظرفیت های جامعه المصطفی است، افزود: شورای شهر و مدیریت شهری مشهد آمادگی کامل دارد تا در چهارچوب سیاست جهان شهری مشهد که منطبق با ظرفیت های جامعه المصطفی است، با این مجموعه همکاری کند.