شورای شهر مشهد با تصویب لایحه نام‌گذاری معابر فرعی شهر به نام شهدای گران‌قدر به شهرداری مشهد اجازه داد نسبت به نام‌گذاری ۵۸ خیابان این شهر به نام شهیدان اقدام کند.

به گزارش شوراتریبون به نقل از خبرگزاری فارس مشهد، امروز در یک‌صد و سی‌امین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، لایحه شهرداری این شهر مبنی بر نام‌گذاری معابر فرعی به نام شهدا مطرح شد که پس از بررسی آن به شهرداری اجازه دادند نسبت به نام‌گذاری تعدادی از معابر فرعی سطح شهر به نام شهدای گران‌قدر اقدام کند.

اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در این مصوبه تأکید کردند که نام ۴۲ خیابان برای اولین بار در کشور بانام بانوان شهید که در تظاهرات مربوط به پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و کشتار حجاج در مراسم برائت از مشرکین سال ۱۳۶۶ در عربستان به درجه رفیع شهادت رسیده‌اند، مزین شود تا همانند ۷۰۰۰ شهید گران‌قدر مرد، نامشان زینت‌بخش معابر و خیابان‌های شهر باشد.

لیست معابر نام‌گذاری شده به‌نام بانوان شهید به شرح زیر است:

۱. معبر فرعی ناصرخسرو ۱ با حفظ شماره به نام بانوی شهید مرضیه بیگم واحدی

۲. معبر فرعی ناصرخسرو ۲ با حفظ شماره به نام بانوی شهید سکینه امامی میبدی

۳. معبر فرعی رضا ۱۵ با حفظ شماره به نام بانوی شهید شهربانو قویدل

۴. معبر فرعی گویا ۳ با حفظ شماره به نام بانوی شهید عصمت حسینی

۵. معبر فرعی قدس ۵ (واقع در بلوار ملک‌آباد) با حفظ شماره به نام بانوی شهید سهیلا معصومه مشرف رضوی مقدم

۶. معبر فرعی برادران شهید نوربخش ۳ (واقع در خیابان ارشاد ۹) با حفظ شماره به نام بانوی شهید ناهید اسدی

۷. معبر فرعی شهید قاضی طباطبایی ۱ با حفظ شماره به نام بانوی شهید بتول جلیلی هواخواه

۸. معبر فرعی شهید اسفندیانی ۱/ ۸ با حفظ شماره به نام بانوی شهید فاطمه سامانی طوسی

۹. معبر فرعی شهید احمد قوامی ۱/۱۲ (واقع در توس ۳) با حفظ شماره به نام بانوی شهید زینب پورحسن فلاحی

۱۰. معبر فرعی شهید خیاطی ۱۲( واقع در خیابان ابوطالب ۱) با حفظ شماره به نام بانوی شهید فاطمه چرخکار

۱۱. معبر فرعی شهید شیشه‌چی ۱۱ (واقع در خیابان حر عاملی ۳۳) با حفظ شماره به نام بانوی شهید عزت اسماعیلی روشناوند

۱۲. معبر فرعی شهید عزیزی ۳/۱۳(واقع در خیابان شهید کامیاب ۶۰) با حفظ شماره به نام بانوی شهید کنیز زنگوئی

۱۳. معبر فرعی شهید آرام حائری ۱/۶(واقع در خیابان عبدالمطلب ۳۰)با حفظ شماره به نام بانوی شهید نرجس آهنچیان

۱۴. معبر فرعی شهید نقیبی ۱۰ (واقع در خیابان عبدالمطلب ۵) با حفظ شماره به نام بانوی شهید عطیه البوعبادی

۱۵. معبر فرعی ابوذر غربی ۲۵ (واقع در خیابان طبرسی جنوبی ۳۸) با حفظ شماره به نام بانوی شهید فاطمه کفاش فارمد

۱۶. معبر فرعی رسالت ۵۴ با حفظ شماره به نام بانوی شهید قدسیه بجستانی مقدم

۱۷. معبر فرعی آیت‌الله بهجت ۱/ ۱۸ با حفظ شماره به نام بانوی شهید ام‌لیلا کشاورزیان

۱۸. معبر فرعی شهید واحدی ۳ (واقع در خیابان شهید هاشمی نژاد) با حفظ شماره به نام بانوی شهید خدیجه محمدنیا

۱۹. معبر فرعی شهید خواجه‌پور ۱۷(واقع در خیابان طبرسی شمالی ۲۸) با حفظ شماره به نام بانوی شهید طاهره خانم سروری

۲۰. معبر فرعی وحید ۴/۱ (واقع در بلوار مفتح ) با حفظ شماره به نام بانوی شهید فضه خاکپور

۲۱. معبر فرعی ابوذر ۲(واقع در خیابان طبرسی جنوبی ۶۵) با حفظ شماره به نام بانوی شهید حافظه سلیمان شاهی

۲۲. معبر فرعی شهید صادقی ۲ (واقع در خیابان شهید رستمی ۳/۵۴) با حفظ شماره به نام بانوی شهید زری موسوی

۲۳. معبر فرعی صاحب‌الزمان (عج) ۲۰ (واقع در شهرک طرق) با حفظ شماره به نام بانوی شهید صاحب جهان شاملی طرقی

۲۴. معبر فرعی شهید توسلی ۱ (واقع در خیابان فدائیان اسلام ۱۰)با حفظ شماره به نام بانوی شهید هاجر حائری عراقی

۲۵. معبر فرعی شهید افشار احمدی ۸(واقع در خیابان جمهوری اسلامی ۲۲) با حفظ شماره به نام بانوی شهید ربابه اکبرزاده رضایی

۲۶. معبر فرعی امام رضا ۷/۵۹ با حفظ شماره به نام بانوی شهید مهری زارع عباس‌آبادی

۲۷. معبر فرعی امام رضا ۶/۵۹ با حفظ شماره به نام بانوی شهید فاطمه امیری بیرجندی

۲۸- معبر فرعی شهید فیاض بخش ۱۰ (واقع در خیابان امام خمینی ۵۹)با حفظ شماره به نام بانوی شهید ربابه دهقان نیری

۲۹. معبر فرعی پارس ۱۹ (واقع در خیابان کوهسنگی) با حفظ شماره به نام بانوی شهید بتول چراغچی مسجدی

۳۰. معبر فرعی کوهسنگی ۲۴ با حفظ شماره به نام بانوی شهید الهه زینال‌پور تبریزی

۳۱. معبر فرعی شهید صیاد شیرازی ۱۸ با حفظ شماره به نام بانوی شهید صفا نعیمی بالایز

۳۲. معبر فرعی شهید فلاحی ۴۳ با حفظ شماره به نام بانوی شهید خاتون عبیری

۳۳. معبر فرعی آیت‌الله مشکینی ۹(واقع در خیابان دکتر حسابی شمالی ۴۶)با حفظ شماره به نام بانوی شهید کبری حسن‌زاده سوران

۳۴. معبر فرعی لاله ۲ (واقع در خیابان پیامبر اعظم ۱۳) با حفظ شماره به نام بانوی شهید اکرم بیات

۳۵. معبر فرعی اندیشه ۱۵ با حفظ شماره به نام بانوی شهید معصومه اعظم زاده

۳۶. معبر فرعی امامت ۴۰ با حفظ شماره به نام بانوی شهید حدیقه معتمدی لموکی

۳۷. معبر فرعی شهید قاسمی ۶۲ (واقع در بلوار آموزگار) با حفظ شماره به نام بانوی شهید زهرا بسکابادی

۳۸. معبر فرعی شهید عقدائی ۸ (واقع در خیابان فرهنگ ۳۴) با حفظ شماره به نام بانوی شهید صدیقه هدکیانی

۳۹. معبر فرعی امامت ۱۱ با حفظ شماره به نام بانوی شهید فاطمه صمدی

۴۰. معبر فرعی معاد ۲۱(واقع در خیابان معلم ۱۶) با حفظ شماره به نام بانوی شهید فاطمه رضایی

۴۱. معبر فرعی معاد ۲۲ (واقع در خیابان معلم ۱۶) با حفظ شماره به نام بانوان شهید فائزه و بتول رمضان پور

۴۲. معبر فرعی پرورش ۲۵(واقع در خیابان معلم ۴۵) با حفظ شماره به نام بانوی شهید انیس خوش‌قدم حسن کیاده

همچنین لیست معابر نام‌گذاری شده به‌نام مردان شهید به شرح زیر است:

۱. نام‌گذاری معبر فرعی رسالت ۱ واقع در بلوار فردوسی با حفظ شماره به نام شهید سعدالله شهد فروش

۲. نام‌گذاری معبر فرعی شهید آرام حائری ۱۳ واقع در عبدالمطلب ۳۰ با حفظ شماره به نام شهید ابوالفضل دانای سیج

۳. نام‌گذاری معبر فرعی شهید قربانی ۱۱ واقع در ۲۲ بهمن ۱۶ (خواجه ربیع) با حفظ شماره به نام شهید رجبعلی دلدار بهاری

۴. نام‌گذاری معبر فرعی ۲۲ بهمن ۵/۱۳ واقع در خیابان خواجه ربیع با حفظ شماره به نام شهید طاهر ابراهیمی

۵. نام‌گذاری معبر فرعی ۲۲ بهمن ۱۱/۲۶ واقع در خیابان خواجه ربیع با حفظ شماره به نام شهید سید هاشم سادات فریزنی

۶. نام‌گذاری معبر فرعی کرامت ۳ واقع در بلوار کرامت با حفظ شماره به نام شهیدان قربان و محمدرضا رضادادی درخت بید

۷. نام‌گذاری معبر فرعی شهید آوینی ۳۳ واقع در بلوار شهید آوینی با حفظ شماره به نام شهید یاسر جعفری

۸. نام‌گذاری معبر فرعی شهید فولادی ۷ واقع در خیابان شهید معقول ۵۰ با حفظ شماره به نام شهید برات علی کاظمی کاریزنویی

۹. نام‌گذاری معبر فرعی پورسینا ۶۰ واقع در خیابان حر ۲ با حفظ شماره به نام شهید غلام عباس شمخانی مقدم

۱۰. نام‌گذاری معبر فرعی موعود ۲۲ واقع در خیابان حر ۱۲ با حفظ شماره به نام شهید قدیر عاقل

۱۱. نام‌گذاری معبر فرعی صاحب‌الزمان (عج) ۱۷ واقع در شهرک طرق با حفظ شماره به نام شهید اسحاق عباسی

۱۲. نام‌گذاری معبر فرعی صاحب‌الزمان (عج) ۲۶ واقع در شهرک طرق با حفظ شماره به نام شهید رمضان شیرداد بهلولی

۱۳. نام‌گذاری معبر فرعی ولیعصر ۲۰ واقع در شهرک طرق با حفظ شماره به نام شهید محمدحسن غلام‌زاده

۱۴. نام‌گذاری معبر فرعی پروین اعتصامی ۴۱ واقع در خیابان پروین اعتصامی با حفظ شماره به نام شهید محمود دائمی بنائیان

۱۵. نام‌گذاری معبر فرعی امید ۱۲ واقع در خیابان شهید جهان‌آرا با حفظ شماره به نام شهید محمد شجاع

۱۶. نام‌گذاری معبر فرعی صدف ۶ واقع در خیابان صدف با حفظ شماره به نام شهید میرزا محمود تقی پور

منبع : فارس