به گزارش خبرنگار شورا تریبون، دکتر محمد افکار گفت: هم اکنون تعداد ۱۶ نفر در بخش عفونی بیمارستان سجادیه بستری هستند و ۳۲ نفر دیگر با وضعیت نسبی مساعد در منازل در قرنطینه هستند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام هشدار داد: توجه به نکته های بهداشتی و رعایت مردم در قطع شیوع  ویروس کرونا می توانند از پیک افزایشی طی دوهفته اینده جلوگیری کنند ولازم   است همه آحاد منطقه با ثبت نام در سایت   salamat.gov.ir    شرکت نمایند و یا افرادی که علائم بیماری دارند با حضور در مراکز پایگاه سلامت نسبت به سلامتی خود آگاه شوند.

وی توصیه کرد: برای قطع زنجیره شیوع این ویروس و حفظ جان خود بهترین مکان منزل خواهد بود وهشدارهای درمانی را جدی بگیرند.

خبرنگار: عماد نوروزی، تربت جام .