به گزارش شورا تریبون، مهدی یعقوبی هدف از راه اندازی کارگاه خاک و تولید خاک های ترکیبی را، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در شهرداری، مدیریت هزینه‌ها و تخصصی کردن کار تولید خاک های ترکیبی (خاک سنتزی مورد استفاده در فضای سبز ) مورد نیاز جهت استفاده در فضای سبز شهری اعلام کرد.

وی افزود : با توجه به فرآیند طولانی تشکیل خاک در طبیعت و نیز نقش مهم آن به عنوان یکی از مهمترین نهاده های زیستی درحفظ و ماندگاری گیاهان، لزوم توجه بیش ازپیش به این ماده ارزشمند درجهت بهبود کیفیت و نیز غنی سازی آن در فضای سبز شهر مشهد را ضروری می سازد.

یعقوبی گفت: باتوجه به لزوم استفاده از منابع داخلی در فرایند تولید خاک های ترکیبی و با هدف مدیریت هزینه های مرتبط با حمل و ارسال ازخارج استان، برنامه ریزی به جهت استفاده از برگ های خزان شده برای تولید خاک های ترکیبی انجام شده است.

وی تصریح کرد: طی سال جاری با تولید ۷۰۰ مترمکعب خاک برگ و۸۰۰ مترمکعب چیپس چوب از مجموع ضایعات فضای سبز (برگ های خزان شده و نیز شاخه و سرشاخه های به جامانده از هرس)، ضمن برگشت مجدد این مواد آلی به چرخه زیست بوم شهری و خودکفایی درتولید این دو نهاده، گام مهمی درکاهش هزینه ها در پروسه تولید خاک ترکیبی برداشته شده است.

معاون شهردار مشهد درخصوص اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: تولید چیپس چوب با کیفیت در محل کارگاه خاک، استفاده بهینه از سرشاخه های هرس شده و تولید چیپس چوب با به کارگیری ماشین آلات مرتبط ،استفاده از کمپوست شهری در فرآیند تولید خاک، بررسی و آنالیز دقیق خاک های زراعی جهت استفاده در پروژه های فضای سبز و… از جمله اقدامات شاخص در این خصوص می باشد.

یعقوبی تاکید کرد: تولید سیزده هزار مترمکعب انواع خاک ترکیبی شامل: خاک چالکود- خاک اسکلتی- خاک فلاورباکس و المان و نیز خاک باغچه از جمله محصولات تولیدی در کارگاه خاک سال جاری بوده که به تناسب در زمان برنامه ریزی شده در پروژه و نیز طرح های فضای سبز همچون طرح استقبال از بهار ۹۹ در سطح فضای سبز شهر توزیع خواهد شد.