به گزارش شورا تریبون، دکتر مهدی یعقوبی در حاشیه بازدید از بوستان های سطح شهر مشهد خاطرنشان کرد: این بازدید توسط هیئت اجرایی پارکهای بزرگ مشهد که اعضای آن معاونت فنی عمران، معاونت خدمات شهری و شهردار منطقه است، برگزار شد و برای اصلاح بودجه پروژه های در حال ساخت و تکمیل آنها در سال آینده تصمیم گیری شد.
وی با بیان این که در این بازدید عمدتا مباحث زیرساختی پروژه ها مطرح شد، افزود: مشاوران، طرح های اجرایی خود را براساس اولویت در قالب گزارش ارائه می دهند و طبق آن اعتبارات پروژه ها پیش بینی میشود.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: در بوستان خورشید اولویت اجرا، تکمیل شبکه برق و ایجاد باغ رنگها می باشد که با اضافه شدن ۹ هکتار در سال های آینده شاهد یک پارک ۱۰ هکتاری کامل خواهیم بود.
یعقوبی با اشاره به اینکه در بوستان وکیل آباد، آبرسانی و ذخیره سازی آب از اولویت های اجرایی در سال آینده است،خاطرنشان کرد: به همین منظور مخازنی برای انتقال آب برای آبیاری فضای سبز پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه تمام کسری هایی که در باغ صخره ای وجود داشت، قرار شد در سال ۹۸ تکمیل شود، عنوان کرد: باتوجه به اینکه مسیر شادی در پارک بهار در دست اقدام است، مقرر شده تا مدیر دفتر فنی شهرداری مشهد ظرف ۱۰ روز آینده طرح اسناد را برای تکمیل پروژه ارائه دهد.