به گزارش شورا تریبون شهریار آل شیخ ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت:سال گذشته یکی از اتفاقاتی بارزی که در شهرداری مشهد شکل گرفت تدوین برنامه عملیاتی شهرداری بود که مبنای ارزیابی عملکرد در شهرداری می باشد و عملکرد حوزه های مختلف شهری بر مبنای این طرح و برنامه ارزیابی خواهند شد و ما در ابتدای سال آینده قادر خواهیم بود به صورت هفتگی گزارش عملکرد دستگاه های زیرمجموعه شهرداری را به مردم ارائه کنیم.
وی تصریح کرد:یکی از موفقیت های دیگر شهرداری مشهد در سال گذشته راه اندازی سامانه اطلاع رسانی شفاف، (فاش )بود که در گام اول تمام معاملات بالای سطح متوسط در این سامانه ی ثبت و در معرض دید شهروندان قرار گرفت و در گام دوم نیز اطلاعات تمام املاک شهر و تمام اتفاقات مربوط به ملک روی سامانه بارگزاری شد و امروز شهروندان می توانند با مراجعه به سامانه مربوطه تمام موارد مربوط به هر پلاک ثبتی را از قبیل مجوزها ، مستندات آرای صادره و اخطار های ثبت شده بررسی و مشاهده کنند. وی با بیان اینکه حدود ۵هزار و پانصد متغیر ثبتی و غیر ثبتی در سامانه شهرداری ثبت شده اند، اظهار داشت: تاکنون یک میلیارد رکورد اطلاعاتی در سامانه شهرداری در اختیار شهروندان قرار گرفته است که برنامه و چشم انداز کاری ما را در آینده مشخص می کنند.
آل شیخ افزود: سال گذشته مرکز نوآوری شهرداری نیز تاسیس شد که در مجموعه این مرکز نو اوری سه شتاب دهنده فعال هستند. از طرفی مرکز نوآوری واسط شهرداری با جامعه خلاق است و از این طریق از کسب و کارهای نوین و جدید برای حل مسائل شهری کمک می گیریم. همچنین تفاوت این مرکز نوآوری با مراکز نواوری دیگر این است که از ظرفیت همه مجموعه های دیگر استفاده می کنیم و هدف ما در این زمینه حل پایدار مسائل می باشد .
آل شیخ با بیان اینکه از طرفی حریم مشهد نیز در برنامه جدید سه برابر شده است و روستاهای زیادی به حریم اضافه شدند و اطلس حریم مشهد و روستاهای حریم مشهد به دلیل اینکه تعداد زیادی از روستاهای اطراف مشهد شناسنامه نداشتند تهیه شده است ،بیان داشت:از جمله موفقیت های دیگر شهرداری در سال گذشته این بود که بانک اطلاعات شهرداری های کشور در مشهد شکل گرفت و در حال حاضر هر نوع پژوهشی که در شهرداری های مختلف کشور می خواهد صورت بگیرد در این سامانه ثبت و بررسی می شود که این عامل باعث می شود از موازی کاری ها جلوگیری شود. وی ادامه داد: موضوع یکپارچه سازی فرم ها و روال ها که در اولین جلسه شورای اداری شهرداری مشهد نیز مطرح شد ، سال گذشته و در ۸ ماه مورد بررسی قرار گرفت که از این طریق بسیاری از گردش کارها گرفته شده و حذف شدند و در حال حاضر ساختار نهایی فرم ها ابلاغ شده است و از ۷۰۰ فرم به ۱۴۹ فرم رسیده ایم و ۴۳ درصد از امضاها در شهرداری نیز کاهش پیدا کرده است که باعث کاهش زمان پاسخگویی به شهروندان در مراجعات آنها به شهرداری می شود.