به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورا تریبون، علیزاده که در نشست خبری با اصحاب رسانه سخن می گفت افزود:  همه دستگاههای اجرایی مکلف هستند به وظایف قانونی خود عمل کنند هرچند برخی ادارات به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و مورد مسامحه قرار گرفت و دادستان به عنوان مدعی العموم برای اجرای قانون ورود می کند.

وی گفت: مطالبه گری باید انجام شود و هر مسؤول باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد و مطالبه گری از ویژگی های یک فرد انقلابی است و نباید حقوق عامه مردم ضایع شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تربت جام به خبرنگاران توصیه کرد: برای امنیت اجتماعی شهرستان باید از مسئوولین مطالبه گری شود ،اما با حفظ حرمت و در راستای قانون و اخلاق انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: در اجرای قانون ممکن است برخی افراد مدعی باشند که اجحافی صورت گرفته  آنان باید به دادستانی مراجعه کند مستندات را از آنان دریافت ومورد بررسی قرار می دهیم.

علیزاده در ادامه اظهار داشت: بزودی برای معتادان متجاهر در راستای امنیت اجتماعی  و پارک شهید عظیمی در شهرستان تعیین تکلیف می‌شود.

خبرنگار:عمادنوروزی، تربت جام.