به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون از مشهد، یعقوبعلی نظری در جمع خبرنگاران قرارگاه رسانه‌ای خراسان رضوی اظهار کرد: مجموعه‌ها باید نسبت به تشکل‌های راه‌اندازی شده شناخت و هدفمندی را لازم داشته باشند.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) بابیان اینکه قرارگاه رسانه‌ای و خانه مطبوعات قطعاً عملکرد مسائلی دارند، افزود: مسائل صنفی خبرنگاران باید مبتنی بر فعالیت‌های خانه مطبوعات باشد و قرارگاه رسانه‌ای بر فعالیت‌های انقلابی و یکسان‌سازی فعالیت‌ها نظارت دارد.

وی به لزوم کنار گذاشتن مسائل سلیقه‌ای در فعالیت‌های قرارگاه رسانه‌ای خراسان رضوی اشاره و افزود: وجه‌های مشترک ما ایجاب می‌کند مسائل سلیقه‌ای را عبور کنیم و به طرازهای بالاتر که اهداف اصلی انقلاب است باید فکر کنیم تا در بزنگاه‌های موردنیاز بهتر عمل کنیم.

نظری مسئله قدس را موارد مشترک عنوان و یادآور شد: روز قدس کار قرارگاهی می‌طلبد، اگر می‌خواهیم ملتی بزرگ داشته باشیم باید آن جامعه رهبر بزرگ داشته باشد ،مشکل جامعه بشری فقدان امام معنوی در حوزه‌های ملیتی است.

وی به زیبایی بیان مسئله قدس اشاره و عنوان کرد: امام خمینی از مسئله قدس به‌خوبی در اتحاد اسلام دچار افتراق استفاده کردند و آن را به تهدیدی علیه دنیای استکبار استفاده کردند یا از تهدید که دنیای استکبار ایجاد کردند به همین جهت ما می‌دانیم شان ارشادی قدس ادامه دارد.

فرمانده سپاه امام رضا(ع) مسئله قدس را شاخص وابستگی کشورها به استکبار دانست و ابراز کرد: مردم عزیز ایران برای خود آرمان قرار داده‌اند و در ارتباط با آن حرکت می‌کنند که کمترین این حرکت اتصال معنوی و همدردی با مردم فلسطین است و باید این موضوع در حوزه‌های اجرایی و عملیاتی هم ادامه پیدا کند.

نظری بابیان اینکه به‌عنوان ملتی آرمانی قدس را به‌عنوان رسالت خود می‌دانیم، اظهار کرد: فلسفه حضور امت اسلامی در روز قدس که همه ما رسالت است ما به‌عنوان ملت آرمانی اعلام کنیم که از جنگ اکراه داریم اما نمی‌ترسیم دریت برعکس دشمنان و در این راه نباید عملیات روانی دشمن بر ما تأثیر بگذارد که این موضوع نیز نیازمند فعالیت قرارگاهی است.