به گزارش شورا تریبون، یحیی یعقوب نژاد مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی در نشست خبری اظهار داشت:سال گذشته ۲۰۴ هزار و ۶۱۲ فقره اظهارنامه مالیاتی و از ابتدای امسال تاکنون نیز ۲۱۱ هزار و ۷۱۱ فقره اظهارنامه در این استان دریافت شده است.
وی افزود:در سال گذشته ۳۱هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی برای خراسان رضوی پیش بینی شده بود که ۲۸هزار میلیارد ریال ان معادل ۹۳ درصد محقق شد که ۱۶هزار میلیارد ریال مربوط به مالیات های مستقیم و ۱۲هزار میلیارد ریال نیز مربوط به مالیات های غیر مستقیم می باشد .
یعقوب نژاد ادامه داد: در سه ماهه ابتدایی سال جاری نیز درامد مالیاتی پیش بینی شده ۸۷۰۰میلیارد ریال است که ۶۶۰۰میلیارد ریال معادل ۷۵ درصد محقق شد که نسبت به سال گذشته که ۵۶۰۰میلیارد ریال بود افزایش داشته است.
وی بیان داشت:از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ که قانون مالیات برارزش افزوده اجرایی شد تا پایان خرداد ماه سال جاری حدود ۳۰هزار و ۹۰۰میلیارد ریال از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیاری استان واریز شده است که سهم شهرداری مشهد از این عدد ۱۴هزار و ۶۱۱میلیارد ریال بوده است ، همچنین در سال گذشته در حدود ۲۵۰۰میلیارد ریال در قالب عوارض به حساب شهرداری مشهد واریز شد که بسیاری از اقداماتی که در سطح شهر مشهد در حوزه های مختلف مبلمان ،المان شهری و زیباسازی شهر صورت می گیرد از محل درآمدهای مالیاتی از خود شهروندان می باشد.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی افزود:در دو سال اخیر در قالب تهاتر بدهی با اوراق تصفیه خزانه در حدود ۹۸۰۰میلیارد ریال تهاتر کردیم و در همین مدت بالغ بر ۱۵هزار میلیارد ریال از بدهی فعالان اقتصادی که عمدتا تولیدی بودند در قالب تقسیط بلند مدت بستگی به شرایط مودی و تا سقف ۳۶ ماه انجام شده است که نشانگر حمایت نظام مالیاتی از تولید دارد و اداره مالیاتی خراسان رضوی در این زمینه در کشور پیشتاز می باشد ، حتی اختیاراتی برای بخشودگی و تقسیط بدهی مالیاتی در حدود ۲ سال است که دراین استان به معاونان و شهرستان ها تفویض اختیار شده است.
وی تصریح کرد: در این استان ۵۸۰هزار مودی مالیاتی دارای پرونده می باشند و از ان جا که بین ۲۵تا ۳۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد در حدود ۳درصد آن مربوط به این استان می باشد.