به گزارش شورا تریبون، بهروز کیانی اظهار کرد: در شهر مقدس مشهد ۱۳۶عدد پل عابر پیاده وجود دارد که ۴۹مورد آن مکانیزه است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا اغلب پل های عابر پیاده در نقاط برخوردار و مناطق مرفه شهر وجود دارند، تصریح کرد: از تعداد ۴۹ پل مکانیزه درسطح شهرمشهد ، پل های غدیر ، آقا مصطفی خمینی ، بسیج ۲۹ ، محمدآباد ، شهید عباسپور ، پنج تن ، فجر و نوغان ، نوغان ، ابوطالب ، طبرسی ۵۸ ، مصلی ۳۸ ، ۱۷ شهریور و ۳ پل در حال احداث در بزرگراه بابا نظر همگی مکانیزه و در مناطق کم برخوردار می باشند .
مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد در مورد استحکام این پل ها و اینکه چرا برخی پل ها در مناطق بالاشهر دارای استحکام بالا و در مناطق دیگر شهر استحکام آنها به گونه ای است که شهروندان هنگام استفاده از این پل ها واهمه دارند، افزود: احداث تمام پل های عابر پیاده بر اساس نقشه تیپ و مصوب ، توسط سازمان ترافیک و بر اساس فواصل پایه ها و طول عرشه بر مبنای موقعیت مکانی اجرا و دارای هیچگونه تفاوتی در نحوه اجرا و متریال بکار برده نمی باشد .همچنین نقشه همه پل ها اعم از مکانیزه و غیر مکانیزه از اصول فنی نظام مهندسی برخوردار بوده و به تایید مهندس محاسب می رسد.
کیانی افزود: اطلاع رسانی در خصوص ارتفاع پل ها از طریق سازمان ترافیک صورت می پذیرد و هرگونه سیاست گذاری جهت احداث پل های عابر پیاده ، مکانیزه یا غیره مکانیزه بودن آنها و اولویت مکان احداث با سازمان ترافیک می باشد. همچنین مشخصاتی که بر روی پل ها در مبادی ورودی شهر و همچنین بسیاری از بزرگراه ها نصب می شود توسط سازمان ترافیک درج می شود و در حوزه وظایف این سازمان نیست .
وی ادامه داد: حداکثر ارتفاع مجاز برای تمامی بارهای ترافیکی و ماشین آلات سنگین ۴/۵ متر است و براین اساس همه پل های عابر پیاده سطح شهر با ارتفاع حداقل ۵/۵ متر از سطح سواره رو جهت جلوگیری از خطرات احتمالی احداث می گردند و در مکان هایی که پروژه های عمرانی در نزدیکی پل های عابر پیاده باشد ارتفاع پل نیز براساس مشخصات فنی پروژه اصلاح می گردد و پیگیری در این مورد توسط شهرداری منطقه و سازمان ترافیک صورت گرفته و در صورت نیاز به این سازمان جهت اصلاح و یا تغییرات ابلاغ می شود.
کیانی تصریح کرد: ضمنا با توجه به تغییرات صورت گرفته در آیین نامه های نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی طراحی پل ها در چند سال اخیر تغییرات چشم گیری داشته که به صورت واحد در تمام نقاط شهر اعمال می گردد .
وی در مورد هزینه نصب هر پل عابر پیاده و همچنین درآمد تبلیغاتی این پل ها اظهار کرد: هزینه هر دو دستگاه آسانسور که بر روی پل ها نصب می گردد ۸۰۰ میلیون تومان و هزینه ساخت هر متر طول از پل اعم از مکانیزه و غیر مکانیزه، حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان می باشد . در آمد زایی از این پل ها و نحوه بکارگیری پل ها جهت تبلیغات نیز از طریق مناقصه بوده و میزان درآمد نیز دراختیار پیمانکار مربوطه می باشد .
کیانی ادامه داد: نحوه واگذاری تبلیغات بدنه پل های عابر پیاده به دو صورت انجام می شود اول اینکه پل های مشارکتی که پیمانکاران در قبال ساخت و یا تجهیز پل ها برای مدت معین از تبلیغات بر روی بدنه پل ها بهره برداری می نمایند و دوم اینکه تبلیغات بدنه پل های موجود نیز از طریق مزایده عمومی به شرکتهای تبلیغاتی متقاضی واگذار می گردد .
وی در مورد اینکه در حال حاضر چه تعداد پل عابر پیاده در شهر مشهد در حال ساخت است نیز گفت: پل عابر پیاده سلسله الذهب قبل از عوارضی مشهد باغچه در آزادراه شهید شوشتری ، پل عابر پیاده مقابل بابانظر ۷۲ و تعویض عرشه پل انتهای سجاد تقاطع آزادی در حال حاضر در مرحله ساخت می باشند.