اسکان جمعیت در ایران، طی سه دهه گذشته، دچار نوعی وارونگی شده است. در سال‌های پیش از انقلاب، ۷۰درصد این جمعیت روستایی و ۳۰درصد در شهرها سکنی داشتند، حالا این وضعیت معکوس شده است و حدود ۲۸درصد از جمعیت کشورمان در روستاها باقی مانده‌اند. این موج مهاجرت و شهرنشینی، در سال‌های آینده ما را دچار بحرانی جدی خواهد کرد.

استقلال کشورهای پیشرفته دنیا، از اتکای آن‌ها به منابع درونی و به بیان بهتر تولید داخلی نشات می‌گیرد و این مهم میسر نمی‌شود، مگر با نقش پُررنگ روستاها در تامین بخشی از مواد اولیه زندگی جوامع شهری. کشوری که مواد غذایی‌ مورد نیازش را خود تولید کند، علاوه بر داشتن استقلال به امنیت پایدار نیز دست پیدا می‌کند.

اما مشکل عمده دیگر در حوزه اقتصاد روستا تعریف می‌شود. همین باعث شده است تا فاصله فاحشی بین دهک‌های خانوار شهری و روستایی شکل بگیرد. نبود اشتغال و در پی آن درآمد، تحلیل رفتن منابع روستایی و مهاجرت نیروی کار جوان به شهرها، باعث شده است تا تعادل اقتصادی در روستاها به هم بخورد و بعضا خانواده‌های روستایی حاشیه‌نشینی را بر ماندن در روستاها ترجیح دهند. اگر می خواهیم کشور پیشرفت کند باید بسیاری از امکاناتی را که در اختیار شهرنشینان قرار دارد برای روستاییان نیز فراهم کنیم و رفاه را به سمت خانوارهای روستایی سوق دهیم تا مجبور نشوند روستاها را ترک کنند و از طرفی اشتغال پایدار برای خانوارهای روستایی ایجاد شود.شاید مهم‌ترین ضعف در مسیر حل مشکلات روستاهای ایران، نبود الگویی دقیق و برنامه‌ریزی مدونی برای این حوزه باشد. به رغم نگارش صدها عنوان کتاب درباره توسعه روستایی، متاسفانه نقشه راهی برای تدوین برنامه عملیاتی فراهم نشده است و اگر در برهه‌‌ای طرح‌هایی نیز اجرا شده، به طور عمده دچار نقایص متعددی بوده‌ است. غایت طرح‌هایی که با محوریت روستاها نوشته می‌شود، باید تحقق «توسعه پایدار» باشد. شاید امروز، در بیلان کاری مسئولان، شرح مفصلی از اقدامات انجام شده در حوزه روستا، وجود داشته باشد اما به واقع اگر همه این تلاش‌ها موثر واقع شده بود، چرا امروز این حجم روستاهای خالی از سکنه در کشور وجود دارد؟

این درد درمان نخواهد داشت، مگر با «توسعه پایدار روستایی». این مدل از توسعه بر تامین نیازهای نسل فعلی ساکن در روستاها تکیه دارد و به تبع آن از تقاضاهای نسل بعدی می‌گوید. همچنین اولویت یافتن معیشت، امنیت، قانون و حفظ حقوق روستاییان باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد تا توسعه پایدار، محقق شود.

در بعد زیرساخت قانونی میتوان با همکاری نخبگان روستا، اساتید معتبر دانشگاهی مرتبط با توسعه پایدار و مرکز پژوهش های مجلس نسبت به بررسی تجارب جهانی اقدام نمود و ضمن ارزیابی swot قوانین موجود بالادستی و پایین دستی، نسبت به تهیه لوایح پیشنهادی برای مجلس اقدام نمایند. بدین منظور میتوان از ظرفیت سازمان های مردم نهاد نیز با حمایت بودجه‌ای بهره مند شد.

در حوزه فرهنگسازی/ارتقاء دانش مردم روستاها بهترین گزینه برنامه ریزی راهبردی برای استفاده از زیرساخت ICT است. چرا که هم اکنون تا حد قابل قبولی در سطح روستاها نیز توسعه پیدا کرده است

در حوزه جذب سرمایه ، مهمترین موضوع ایجاد بانک اطلاعات منسجم و فرآوری شده است که با بروزرسانی سالانه و پویا بتواند منجر به هدایت کارآفرینان و سرمایه گذاران به روستاها شود

و این موضوعات جز با همراهی زنجیروار نخبگان از سطح روستایی تا شهرها و مسئولان و نمایندگان امکانپذیر نیست. برای اینکار نیز جهت کاهش هزینه ها و افزایش ارتباط موثر مستوان با فرآیندسازی از ظرفیت فناوری اطلاعات استفاده نمود