به گزارش خبرنگار شورا تریبون، جواد بهزادی نیا با تاکید براینکه مجموعه تاریخی و زیارتی روستای لنگر از مهمترین روستای های زیارتی شهرستان است گفت: امسال باتوجه به شیوع ویروس کرنا و طی مصوبه ای با اعضای شورای اسلامی روستا و هیات امنای بقعه متبرکه سید قاسم انوار برای جلوگیری از ورود زائران خدمات ارائه نخواهد شد و درحال حاضر علی رغم ضد عفونی این مکان زیارتی از چند روز گذشته بسته شده است و زائران و افراد غیربومی از تردد به این مکان مذهبی و تاریخی خودداری کنند.

دهیار روستای لنگر به اهالی روستا وزائران توصیه کرد: با توجه با هشدارهای بهداشتی برای جلوکیری از ویروس کرنا ازحضوردر حوالی این امامزاده پرهیز کنند.

جواد بهزادی نیا درادامه افزود: دادستانی تربت جام قبل از این مصوبه،  هرگونه ورود افراد را به اماکن گردشگری وزیارتی در شهرستان را هشدار داده بود و امیدواریم با توصیه های بهداشتی وقطع کامل انتشار این ویروس شاهد میربانی بهتر از زائران باشیم.

گفتنی است، روستای تاریخی زیارتی لنگر زادگاه خاتم الشعرای ایران عبدالرحمن جامی است و بیش از ۱۲ مشاهیر علمی – ادبی وجود داشته و این روستا که در گذشته به خرگرد جام  شهرت داشته است.

خبرنگار: عماد نوروزی، تربت جام.