به گزارش خبرنگار شورا تریبون، مرتضی حمیدی که در مراسم رونمایی پوستر جشنواره فیلم کوتاه شهر من سخن می گفت افزود: خلاقیت هنرمندان در حوزه های فرهنگی بخصوص تولید فیلم کوتاه می توانند تاثیر گذاری خوبی بر مشارکت شهروندان داشته باشند و ارتقاء فرهنگی می تواند برای مهارت آموزی جامعه کمک کند.

وی گفت: شورای اسلامی شهر و شهرداری تربت جام در تاثیر گذاری فرهنگ بر جامعه شهری فعالیت شایسته ای داشته است.

خیرنگار: عماد نوروزی، تربت جام.