فعالان فضای مجازی از سیاه نمایی پرهیز کنند

رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار در سخنرانی پیش از خطبه نمازجمعه گلبهار گفت: فعالان فضای مجازی از سیاه نمایی و غلو بپرهیزند.

به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، مهدی جانعلی زاده با تبریک پیشاپیش روز کارگر و معلم نیز روز شورا اظهار داشت: شورا اصلی عقلی مبتنی برآموزه های دینی و براساس اصول مسلم قانون اساسی است که نشان از ضرورت شورا دارد امامتاسفانه برخی هنوز اهمیت آن را درک نکرده اند.
جانعلی زاده با بیان اینکه شورا نهاد جمعی تصمیم گیری مبتنی بر دموکراسی است تصریح کرد: دموکراسی در تمام نظام های دنیا هزینه بر و وقت گیر است اما باعث ایجاد امید در جامعه و گردش عادلانه نخبگان می شود.
وی تاکید کرد: شورا یعنی مردم حق حکومت محلی دارند ولی متاسفانه برخی مسئولان کمترین اختیار را برای شورا قائل هستند و از طرفی عده ای فکر می کنند که اختیارات شورا زیاد است، اگر مردم شورا را حمایت نکنند قطعا نه تنها شورا بلکه هیچ مسئولی نمی تواند به تنهایی کاری رافعالان فضای مجازی از سیاه نمایی پرهیز کنند

رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار در سخنرانی پیش از خطبه نمازجمعه گلبهار گفت: فعالان فضای مجازی از سیاه نمایی و غلو بپرهیزند.

به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، مهدی جانعلی زاده با تبریک پیشاپیش روز کارگر و معلم نیز روز شورا اظهار داشت: شورا اصلی عقلی مبتنی برآموزه های دینی و براساس اصول مسلم قانون اساسی است که نشان از ضرورت شورا دارد امامتاسفانه برخی هنوز اهمیت آن را درک نکرده اند.
جانعلی زاده با بیان اینکه شورا نهاد جمعی تصمیم گیری مبتنی بر دموکراسی است تصریح کرد: دموکراسی در تمام نظام های دنیا هزینه بر و وقت گیر است اما باعث ایجاد امید در جامعه و گردش عادلانه نخبگان می شود.
وی تاکید کرد: شورا یعنی مردم حق حکومت محلی دارند ولی متاسفانه برخی مسئولان کمترین اختیار را برای شورا قائل هستند و از طرفی عده ای فکر می کنند که اختیارات شورا زیاد است، اگر مردم شورا را حمایت نکنند قطعا نه تنها شورا بلکه هیچ مسئولی نمی تواند به تنهایی کاری را پیش ببرد.
رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار در ادامه گفت: منتخبان مردم در شورای اسلامی شهر با کسی و نیز با خودشان تعارف ندارند و تاکنون همواره جهادی و بسیجی وار عمل کرده اند و گامهای موثر و مثبتی برای توسعه و آبادانی شهر برداشته اند ولی برخی فعالان مجازی نسبت به این عملکردها در فضای مجازی سیاه نمایی می کنند.

جانعلی زاده افزود: تدوین برنامه راهبردی شهرداری برای اولین بار، ارتقاء درجه شهرداری از یک به هفت، پیگیری امور مربوط به بهداشت شهر، تهیه سرود گلبهار، پیگیری و راه اندازی روشنایی و نورپردازی معابر و بلوارهای سطح شهر از جمله خدمات و پیگیری های شورای اسلامی شهر گلبهار است.
وی یادآور شد: پیرو رهنمودهای امام جمعه گلبهار، استقرار ادارات و نهادهای دولتی از طریق شورای اسلامی درحال پیگیری است که تاکنون تعدادی از ادارات در شهر گلبهار مستقر شده و فعالیت می کنند.
جانعلی زاده بیان داشت: بهره برداری از دومین ایستگاه آتش نشانی شهر گلبهار، آسفالت یک لاین بلوار استقلال برای اولین بار و دوبرابر نمودن بودجه شهرداری که البته با تورم مهارگسیخته قیمتها در سطح کشور تقریبا بی اثر شد از دیگر اقدامات و پیگیری های شورای شهر گلبهار بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای المانهای ماندگار درشهر و همچنین انتشار گزارش عملکرد مالی شهرداری از زمان تاسیس شهرداری تاکنون درسطح شهر و فضاهای مجازی و نیز پیشگیری از آب گرفتگی میدان پرند توسط شهردار از دیگر پیگیری ها و خدمات شهرداری و شورای اسلامی می باشد.
رئیس شورای اسلامی گلبهار گفت: مردم شریف گلبهار با پرداخت به موقع عوارض و کمک به شهرداری و گوشزد کردن مشکلات از طریق سامانه ۱۳۷ به شهرداری به توسعه و آبادانی شهر کمک می کنند.
جانعلی زاده با اشاره به اینکه همه شهرهای جدید به ویژه شهر گلبهار که باب الرضا نام گرفته، ویترین نظام است اطهار داشت: توقع داریم تنام مدیران کل، گلبهار را از نزدیک درک کنند و هنر مدیریتی شان را در زیباتر جلوه دادن آن به نمایش بگذارند.

#نماز_جمعه_گلبهار
#شورای_اسلامی
#پیام_شورا
#شورا_تریبون
@shoratribuneir پیش ببرد.
رئیس شورای اسلامی شهر گلبهار در ادامه گفت: منتخبان مردم در شورای اسلامی شهر با کسی و نیز با خودشان تعارف ندارند و تاکنون همواره جهادی و بسیجی وار عمل کرده اند و گامهای موثر و مثبتی برای توسعه و آبادانی شهر برداشته اند ولی برخی فعالان مجازی نسبت به این عملکردها در فضای مجازی سیاه نمایی می کنند.

جانعلی زاده افزود: تدوین برنامه راهبردی شهرداری برای اولین بار، ارتقاء درجه شهرداری از یک به هفت، پیگیری امور مربوط به بهداشت شهر، تهیه سرود گلبهار، پیگیری و راه اندازی روشنایی و نورپردازی معابر و بلوارهای سطح شهر از جمله خدمات و پیگیری های شورای اسلامی شهر گلبهار است.
وی یادآور شد: پیرو رهنمودهای امام جمعه گلبهار، استقرار ادارات و نهادهای دولتی از طریق شورای اسلامی درحال پیگیری است که تاکنون تعدادی از ادارات در شهر گلبهار مستقر شده و فعالیت می کنند.
جانعلی زاده بیان داشت: بهره برداری از دومین ایستگاه آتش نشانی شهر گلبهار، آسفالت یک لاین بلوار استقلال برای اولین بار و دوبرابر نمودن بودجه شهرداری که البته با تورم مهارگسیخته قیمتها در سطح کشور تقریبا بی اثر شد از دیگر اقدامات و پیگیری های شورای شهر گلبهار بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای المانهای ماندگار درشهر و همچنین انتشار گزارش عملکرد مالی شهرداری از زمان تاسیس شهرداری تاکنون درسطح شهر و فضاهای مجازی و نیز پیشگیری از آب گرفتگی میدان پرند توسط شهردار از دیگر پیگیری ها و خدمات شهرداری و شورای اسلامی می باشد.
رئیس شورای اسلامی گلبهار گفت: مردم شریف گلبهار با پرداخت به موقع عوارض و کمک به شهرداری و گوشزد کردن مشکلات از طریق سامانه ۱۳۷ به شهرداری به توسعه و آبادانی شهر کمک می کنند.
جانعلی زاده با اشاره به اینکه همه شهرهای جدید به ویژه شهر گلبهار که باب الرضا نام گرفته، ویترین نظام است اطهار داشت: توقع داریم تنام مدیران کل، گلبهار را از نزدیک درک کنند و هنر مدیریتی شان را در زیباتر جلوه دادن آن به نمایش بگذارند.

#نماز_جمعه_گلبهار
#شورای_اسلامی
#پیام_شورا
#شورا_تریبون
@shoratribuneir