هوالعلیم

با آرزوی توفیق خدمت خالصانه برای شهردار منتخب توسط شورای اسلامی شهر مشهد الرضا علیه السلام امیدواریم عنایت به این امانت الهی و شأن و جایگاه جهان شهر مشهد مقدس همچنان امعان نظر در لزوم مدیریت عالمانه توجه ویژه به شهر زیارت و  محوریت حرم مطهر رضوی مردم سپاری امور و افزایش مشارکت مردم عزیز در نظارت و تصمیم‌گیری محرومیت زدایی از حاشیه شهر شایسته گزینی در انتصابات نگاه بلند مدت و برنامه محور به مدیریت شهر و ظرفیت افزایی ملی و فراملی در برنامه‌ها و عملکرد ایشان صورت پذیرد. والله خیر الناصرین

 عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد الرضا علیه السلام