به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورا تریبون از سبزوار ، عبدالوهاب دلقندی مجدداً با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان سبزوار به عنوان شورای اسلامی این بخش ابقا شد.
امروز یک شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ،  انتخابات هیات رییسه  سال دوم شورای اسلامی بخش مرکزی سبزوار در محل دفتر  شورای بخش تشکیل گردید.

بخش مرکزی سبزوار از بزرگترین بخش های روستایی استان خراسان رضوی است که در شهرستان سبزوار قرار دارد وقدمت آن به قبل از دوران حمله مغول ها بر می گردد و  دیار سربداران دارای روستاهای تاریخی زیادی است.