دکتر رضاشیران خراسانی در گفتگو با شورا تریبون اظهار داشت: با تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس شورای اسلامی افرادی که در ایران متولد شده اند و یکی از والدین انها نیز در ایران متولد شده باشد تابعیت ایرانی را در یافت خواهند کرد.
وی تصریح کرد: فرزندانی که دارای مادر ایرانی هستند و متولد ایران می باشند تابعیت ایران را به درخواست مادر خواهند گرفت و اگر سن وی از ۱۸ سال بیشتر باشد با در خواست خود فرد تابعیت ایرانی برای وی صادر خواهد شد.نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این حقی بود که باید از مدت ها پیش برای زن های ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می کنند تحقق پیدا می کرد، بیان داشت: فرزندانی که دارای مادران ایرانی هستند در مورد تابعیت خود سال ها است که بلاتکلیف مانده بودند و از طرفی این لایحه نیز در بین کمیسیون‌های مختلف پاسکاری می شد.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه معتقد هستیم این انتقال تابعیت از طریق خون مادر به اندازه حق رایی که به وی داده شده است ارزشمند است، ادامه داد: مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی در مورد تابعیت مبتنی بر این است که اصل خون که قبلا از طریق پدر به فرزند می رسید ازاین به بعد از طریق مادر نیز به فرزند می رسد و حق مسلم زنان ایرانی با این مصوبه در صورت ازدواج با مردان غیر ایرانی تحقق پیدا می کند و یک زن ایرانی مثل یک مرد ایرانی از این حق برخوردار می شود که برای فرزندش تابعیت ایران را دریافت کند .
شیران خراسانی بیان داشت: بسیاری از فرزندان این مادران ایرانی علی رغم اینکه به سن بلوغ رسیده و ازدواج کرده و دارای فرزند شده بودند اما به دلیل نداشتن اوراق هویت با مشکلاتی در زمینه ازدواج یا آموزش خود و فرزندانشان مواجه بودند که زندگی آنها را با سختی مواجه کرده بود.
وی ادامه داد: با تصویب این قانون ،اهمیت جایگاه مادران ایرانی در دنیا تثبیت و ارتقائ پیدا کرد و از طرفی تصویب این قانون دارای این پیام است که ایران برای جایگاه زن ایرانی اهمیت ویژه ای قائل می باشد.