به گزارش  پایگاه خبری شورا تریبون به نقل از خبرگزاری ایسنا، عضو کمیته ملی کارون گفت: در صورتی که سهمیه ۱۷ میلیون مترمکعب اصفهان از آب زاینده‌رود غلط بوده و به ۴۷ میلیون افزایش یافته است ؛پس باید در سهمیه استان چهارمحال و بختیاری هم تجدید نظر صورت گیرد و مقدار سهمیه استان به ۵۵ میلیون‌مترمکعب افزایش یابد.

مهدی پژوهش با توجه تصمیم‌گیری‌های جلسه دهم شورای هماهنگی زاینده رود در ماه‌های گذشته  اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد برای سال آبی مهرماه ۱۳۹۶ تا مهرماه ۱۳۹۷، ۱۷ میلیون مترمکعب برای کشاورزی و باغات اصفهان و ۴۰ میلیون مترمکعب آب از زاینده‌رود برای باغات چهارمحال وبختیاری در نظر گرفته شود که این مصوبه اجرایی نشد.

وی افزود: تا پنجم مرداد ماه امسال نزدیک به ۸۲ میلیون مترمکعب آب صرف کشاورزی و باغداری اصفهان شده است یعنی ۶۵ میلیون مترمکعب آب بیشتر از مصوبه شورای هماهنگی زاینده رود و اکنون هم درجلسه یازدهم شورای هماهنگی زاینده رود که هفته گذشته برگزار شد مجددا ۳۰ میلیون مترمکعب بدون هیچ گونه منطق به باغات و کشاورزی اصفهان بخشیده شده است.

پژوهش ادامه داد: یعنی مجموعا ۱۱۲ میلیون مترمکعب آب سهم کشاورزی و باغات اصفهان شد در صورتی که تنها ۱۷ میلیون مترمکعب تصویب شده بود.

وی با اشاره به اینکه کشاورزی و باغداری چهارمحال و بختیاری ۳ برابر اصفهان است، تاکید کرد: طبق مصوبه قبل اگر سهم اصفهان ۱۷میلیون مترمکعب و سهم چهارمحال و بختیاری ۴۰ میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده، اکنون که سهم اصفهان ۷ برابر افزایش یافته است، باید سهم چهارمحال و بختیاری نیز ۷ برابر شود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد تصریح کرد: چگونه در مدت ۱۰ روز قرار است ۳۰ میلیون مترمکعب آب رهاسازی شود و در این مدت ۱۰ روزه مصوب شده که استان چهارمحال و بختیاری حق برداشت یک قطره آب را از زاینده رود ندارد، افرادی که چنین تصمیماتی می‌گیرند می‌دانند که اگر باغات چهارمحال و بختیاری ۱۰ روز آب نداشته باشند به طور کلی خشک و کشاورزی و باغات چهارمحال نابود می‌شوند.

وی ادامه داد: علت چیست که آب در اصفهان جیره‌بندی است و هر روز آب یک منطقه اصفهان قطع می‌شود اما به یک‌باره ۳۰ میلیون مترمکعب به کشاورزان این استان بخشیده می‌شود؟

پژوهش اضافه کرد: متاسفانه افزایش سهمیه برداشت آب یکجانبه صورت می‌گیرد و فقط از زاینده رود، اصفهان متنعم شده و در این افزایش برداشت، استان چهارمحال وبختیاری هیچگونه اضافه سهمیه‌ای ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که سهمیه ۱۷ میلیون مترمکعب اصفهان از آب زاینده‌رود غلط بوده و به ۴۷ میلیون افزایش یافته پس باید در سهمیه استان چهارمحال و بختیاری هم تجدید نظر صورت گیرد و مقدار سهمیه استان به ۵۵ میلیون‌مترمکعب افزایش یابد.

ف. صاحبی