به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، مهدی بابایی در بازدید از سازمان مدیریت بحران شهر تهران اظهار داشت: ضرورت دارد بر اساس اسناد بالادستی و برنامه پنج ساله سوم مشخص شود که در حوزه مقابله با بحران چقدر پیشرفت داشته ایم؛ در احکام برنامه پنج ساله سوم ایجاد سامانه اطلاعاتی پردازش و اطلاعات امن پایدار نیز گنجانده شده که هنوز عملیاتی نشده است. ب

بابایی با یادآوری این موضوع که هنوز شبکه جامع ارتباطی امن و پایدار ایجاد نشده است تاکید کرد: ایجاد این شبکه برای افزایش تاب آوری در شهر ضروری است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در این بازدید، با تاکید بر ضرورت اتصال زیرمجموعه های شهرداری تهران به سامانه مدیریت بحران تصریح کرد: ضرورت دارد تا اطلاعات سامانه های بر خط برای معاونان خدمات شهری و شهرداران نواحی به صورت ویژه ارسال شود.

رئیس کمیته ایمنی و مقابله با بحران شورای اسلامی شهر تهران افزود: مرکز کنترل خطوط مترو به صورت ویژه به سامانه های مدیریت بحران وصل و اتصال ویژه سازمان مدیریت بحران با رصد خانه شهر در اولویت های این سازمان قرار گیرد.