به گزارش خبرنگار شورا تریبون، شیرمحمدشاکربرآبادی با بیان اینکه اولویت جمع آوری کمکها برای جشن نیکوکاری و تهیه سبد غذایی و بهداشتی خانواده ها، نقدی است، بیان کرد: نیکوکاران می توانند به منظور مشارکت در جشن نیکوکاری عدد ۲ را به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۱ و یا با شماره گیری کد ussd  عدد #۰۵۱۴*۸۸۷۷* ونیز  واریز وجوه نقدی به شماره حساب ۰۱۰۵۰۴۸۸۰۰۰۰۲ و یا شماره کارت مجازی ۵۴۶۴-۹۹۸۹-۹۹۱۸-۶۰۳۷ نزد بانک ملی ایران به نام کمیته امداد اقدام کنند.

وی یادآور شد: برنامه ریزی شده تا پس از برگزاری جشن نیکوکاری، به خانواده های مستمری بگیر این نهاد بسته های حمایتی با مشارکت نیکوکاران اهدا شود .

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) تربت جام  توجه مردم خیر و نوعدوست به جامعه سالمند تحت حمایت و قشر کثیری از بیماران صعب العلاج که در بستر بیماری افتاده اند تاکید کرد و گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا بسته های بهداشتی وکمکهای نقدی نیکوکاران می تواند آرامش وسلامت این خانواده ها را تامین و به سلامت خانواده ها وبهداشت جامعه کمک شایانی داشته باشد.

خبرنگار:عماد نوروزی، تربت جام .