سرپرست روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد منصوب شد

طی حکمی از سوی حسن موحدیان؛ رئیس شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، محمد شیخانی به عنوان سرپرست روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد در دوره ششم منصوب شد.

شیخانی که دارای مدرک دکتری سیاستگذاری فرهنگی می‌باشد، پیش از این مدیر خبرگزاری تسنیم خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی موسسه خیریه بوستان شکوه مهر، سردبیر خبرگزاری فارس خراسان رضوی، دبیر خبر خبرگزاری نسیم خراسان رضوی بوده و با روزنامه‌های کشوری و استانی مختلفی نیز همکاری داشته است.