شوق یک خیز بلند

قهرمان جهان آرا

 

در ابتدا اشاره داشتم باشم روز گذشته در نشست دکتر نظری که روز پنج شنبه بیست و نه مهر ماه ، رسماً به عنوان هفدهمین استاندار خراسان رضوی ؛ خادمی مردم خراسان و عملا خادمی  تمامی دلدادگان شعیان جهان را برعهده گرفت در نشست مشترک با مجمع نمایندگان  تبادل و مسائل اساسی استان طرح و  راهبردها و رویکردهای آن نیز بحث و گفتگو شد و بیانگر این است این یادگار دوران دفاع مقدس و در تاریخ اکنون فرمانده مقابله و خنثی سازی جنگ نرم و جنگ اقتصادی درقامت نماینده عالی دولت اراده محکم و قاطع و  برنامه قابل سنجش و اندازه گیری برای توسعه متوازن و حل ضرورت ها و نیازهای اساسی مردم دارد.این امری است مبارک و خجسته

بنابراین با حضور ایشان نیز روزهای خوبی پیش روی مردم استان است.

لذا به تمامی کنش‌گران و مجموعه های دولتی و حاکمیتی تکلیف و حجت شرعی است  فربه تر از جریانات کاذب سیاسی و سیاست زدگی  نه جریانات راستین انقلابی ،باید درکنار ایشان ایستاد و به دور ازهرگونه تنگ نظری و تخریب و ذهنیت سازی برای وی از محیط پیرامونی باید هم راستا و همدلانه  به هدف گیری و تحقق سیاست ها و راهبردهای ایشان لکوموتیو اضافه کرد و هرگونه رویکردهای تخریبی و ذهنیت سازی برخلاف منافع و مصالح استانی و ملی توسط برخی سیاست بازان به معنای عدم همراهی و اقدامی خواهد بود ضد مردمی و ضد  انقلابی.

مهمترین ارمغان خجسته این است که که  استاندار هفدهم دکتر نظری فراتر از فرافکنی ها و حاشیه پردازی های تنگ نظران ؛ نگاه  شأن اخلاقی  کارآمد محور  و مهارت محور براساس شاخص های انقلابی بیانات ولی امر وحضرت آیت الله رئیسی است و عملاً  آنگونه که به نظر می آید ماهیت کارکردی خود براساس معیارهای اشاره شده  طراحی و خیز بلندی برای برداشتن بار ازدوش مردم و انقلاب و  دولت دارند

لذا منتظر روزهای خوش باشید

 

قهرمان جهان آرا

سردبیر مجلس نیوز