به گزارش شوراتریبون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، احمد نوروزی در حاشیه هشتمین نشست تخصصی از سلسله نشست‌های گفتمان توسعه شهری که با موضوع «زنان و فضای شهری؛ چالش ها و دیدگاه ها» در محل سالن جلسات پارلمانی شهری مشهد برگزار شد، اظهارکرد: شورای پنجم نگاه همه جانبه ای به شهروندی و شهرنشینی دارد

وی ادامه داد: شهر متعلق به همه شهروندان است و باید برای همه اهالی و ساکنان این شهر برنامه ریزی کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر مشهد گفت: شورای پنجم نگاه همه جانبه ای به شهروندی و شهرنشینی دارد و در این دو سال اخیر به خوبی این موضوع را نشان داده است. وی با بیان این که باید مسائل شهر مشهد را به گونه ای سازماندهی کنیم، که همه بتوانند از آن استفاده کنند، متذکرشد: در همین راستا در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد توجه ویژه ای به حوزه اقشار مختلف از جمله زنان، کودکان و توانیابان شده و مصوبات مختلفی را نیز از جمله مناسب سازی خیابان های شهر برای معلولان و همچنین تدوین حقوق شهرنشینی داشته ایم.

عضو کمیسیون حقوقی، قراردادهای و املاک شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: با این اقدامات امید می رود که همه مردم از حقوق خود آگاه شده و خدمات موثری به شهروندان ارائه شود.