به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون، در این نشست، شهردار گلبهار اظهار داشت: شهرداری شهروندگرا و پاسخگو از جمله برنامه ها و اهدافی است که با همت مسئولان شهرداری و مشارکت شهروندان گلبهار محقق می شود.
ابوالفضل فاضلی حق پناه، موفقیت های به دست آمده را نتیجه همکاری و رضایت مندی مردم دانست و افزود: به عنوان مسئول به تمام همکاران تاکید کرده ام برای رفع مشکلات و درخواست های مردمی تمام تلاش خود را به کار ببرند.
فاضلی حق پناه خاطرنشان کرد: حضور و ساکن شدن مردم از نقاط مختلف کشور در گلبهار فرصت مغتنمی است که باید به صورت مطلوب در تمام زمینه ها از آن بهره گرفته شود.
در ادامه این نشست، قاسم نظری عضو شورای اسلامی شهر گلبهار تصریح کرد: سیستانی ها افراد موفق و توانمندی هستند که اصالت دینی، مذهبی و فرهنگی غنی دارند و بسیاری از آنان که در این شهر ساکن هستند در تمام برنامه های ملی، مذهبی و اجتماعی شهر حضور فعال دارند.
نظری یادآور شد: سیستانی ها همانند هم وطنان دیگرمان در توسعه اقتصادی، سیاسی و… نقش بسزایی دارند که با حضورشان در این شهر نیز به توسعه و رشد آن کمک کرده اند.
در پایان، سیستانی های حاضر در نشست، نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند.