به گزارش خبرنگار شورا تریبون؛ حمید علیزاده با تاکید براینکه باید اخلاق انتخاباتی سرلوحه کار نامزدهای انتخاباتی باشد گفت: شعبه ویژه برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل شده است و لازم است کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در زمان فعالیت تبلیغاتی خود در مسیر قانونی حرکت کنند و افرادی که بی اعتنا به قانون باشند حتما عملکردشان پیگیری و برخورد کیفری خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تربت جام به اصحاب رسانه توصیه کرد: رسانه ها باید معیارهای افراد اصلح را بازگو کنند و  ضروری  است به  بصیرت افزایی  مردم کمک کرد تا انتخاب اصلحی داشته باشند و رسانه های شهرستان می توانند وعده های ناصادق نماینده ها را به مردم گوشزد کنند.

وی گفت: هر کاندیدای انتخاباتی که در تبلیغات خود حیثیت یک نهاد و یا شخصی را تخریب کند ، پیگیری قضایی می شود و به جرایم انتخاباتی به نحو قانونی و منطقی برخورد می شود.

 

خبرنگار: عماد نوروزی، تربت جام