به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون ، علیرضا عرفانی گفت:  کارآفرینی در بخش کشاورزی موجب اشتغال، انتقال فناوری، ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاری و کشف منابع جدید و استفاده اثربخش از آن‌ها، توزیع مناسب درآمد و عدالت اجتماعی، نوآوری و خلاقیت در جامعه و بهبود کیفیت زندگی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: جوان کارافرین تربت جامی با ساخت دستگاه زعفران پاک کنی به کمک حل مشکل زعفران کاران امده است.

گفتنی است، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان از کارگاه تولید دستگاه گل پاک کنی زعفران شهرستان تربت جام بازدید کرد

خبرنگار، عماد نوروزی، تربت جام