بیستمین سالروز جاودانه شدن غریبانه شهید محمود صارمی ،

روز والای خبرنگار

و تقارن آن با  دحو الارض ، روز گسترش زمین مبارک باد