به گزارش خبرنگار شورا تریبون، جعفر دلشاد عظیمی افزود: کمبود اعتبارات در حوزه شهرداری باعث شده است که پروژه‌های بلاتکلیفی در مورد مقرر ساماندهی نشود و قطعاً پروژه‌هایی همچون دروازه زیارت، ساختمان اداری، پروژه پارک سوار، بوستان مشاهیر، مادر، صادقیه و قاسم انبار نیازمند بودجه کلان می باشد و همین پروژه حدود ۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تربت جام می گوید: امیدواریم شهردار منتخب با تیم مدیریت قوی و ساماندهی نیروی انسانی موجود در شهرداری در راستای انجام انتظارات قانونی بتواند رضایتمندی نسبی در شهر ایجاد کند و قطعاً شورای اسلامی شهر در راستای پیشبرد این اهداف همگام با شهرداری خواهد بود.

این عضو شورای اسلامی شهر تربت جام، بهبود کیفیت آسفالت شهری را از مطالبات جدی شهروندان برشمرد و افزود: با رایزنی انجام شده با استانداری توانسته‌ایم حدود ۴۲۰ تن قیر دریافت کنیم و با شرایط جوی مناسب و راه اندازی کارخانه آسفالت قطعاً به وضعیت مطلوب آسفالت شهر  توجه خواهد شد

خبرنگار: علی نوروزی،تربت جام