به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون، محمد حسن بهادر با اشاره به جایگاه پنجم کشوری خراسان رضوی در وصول مطالبات بانکی شش ماهه نخست سال جاری گفت با تلاش و همت همکارانم موفق به وصول بیش از ۳ هزار و ۱۲ میلیارد و ۴۴۳ میلیون ریال از مطالبات بانکی استان تا پایان شهریور ماه شده ایم که بالاتر از متوسط کشوری بوده و رشد ۲۹٫۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ را نشان می دهد.

مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان بیان داشت: در این مدت مطالبات بانک های خصوصی و موسسات اعتباری با ۶۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل و با رقم بیش از یک هزار و ۹۶۸ میلیارد ریال وصول و به چرخه اقتصادی استان بازگشته و  بانک های دولتی نیز یک هزار و ۴۴ میلیارد و ۶۲ میلیون ریال از معوقات خود را توسط شعب اجرای ثبت استان وصول نموده اند.

محمد حسن بهادر با اشاره به ۹ هزار و ۶۲۲ پرونده تشکیل شده اجرای اسناد رسمی استان در سال جاری گفت هر چند در شش ماهه نخست امسال با تشکیل  ۸٫۸ درصد از کل پرونده های اجرایی کشور رتبه دوم را به خود اختصاص داده ایم اما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو دهم درصد کاهش در تعداد پرونده های تشکیلی داشته ایم.

وی افزود :قریب به ۴۷ درصد پرونده های اجرایی استان در مشهد تشکیل می گردد که این میزان برابر با ۴ هزار و ۵۵۵ پرونده تا پایان شهریور ماه بوده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: اجرائیه های مهریه با ۷ هزار و ۵۸۶ پرونده بیشترین درخواست تشکیل پرونده اجرایی را به خود اختصاص داده اند که ۳ هزار و ۴۶ پرونده آن مربوط به شعبه  اجرای اسناد رسمی مشهد می باشد و در ادامه افزود چک بلامحل با ۷۸۸ مورد و سایر اجرائیه ها با یک هزار و ۲۴۸ مورد دیگر پرونده های تشکیلی اجرای اسناد رسمی استان را شامل می گردد.

بهادر خاطر نشان کرد: تعداد پرونده های مهریه  نسبت به ۶ ماهه ابتدای سال قبل ۱۷٫۳۴ درصد افزایش و پرونده های تشکیل شده در خصوص چک بلامحل و سایر اجرائیه ها به ترتیب ۱۹٫۸ و ۴۳٫۸ درصد کاهش داشته است.

مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان در پایان گفت :در همین مدت با تلاش همکاران شعب  اجرای اسناد رسمی در استان خراسان رضوی  ۹ هزار و ۳۴ پرونده پس از پایان مراحل رسیدگی و اجرای رای به نتیجه رسیده و مختومه شده است که رشدی  ۲۸۷ درصدی در این بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد .

گفتنی است، استان خراسان رضوی در وصول مطالبات بانک ها در سال جاری نسبت به میانگین کشوری ۶۶ درصد رشد داشته است.

خبرنگار:علی نوروزی، تربت جام.