به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورا تریبون ، حسین حسامی دبیر هماهنگی شورای ششم شهر مشهد در اولین نشست خبری اصحاب رسانه گفت : رسانه عضو شانزدهم شورای ششم است.
حسین حسامی در نشست خبری منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد گفت: نگاه زیارتی، تامین منابع مالی پایدار و اقتصاد زیارت را در دستور کار داریم.
حسامی در خصوص شاخص‌های انتخاب شهردار، عنوان کرد: شورای ششم تخصص‌گراست ملاک ما خروجی کمیته تدوین و سیاست‌های شورای ششم است. وی تاکید کرد: انتصابات از کارهای شهردار مشهد بوده و شورای ششم تنها یک انتصاب دارد و آن شهردار است. اعضای شورا کسی را انتخاب نمی‌کنند.
این منتخب شورای اسلامی شهر مشهد.گفت: در شهرداری متخصص‌ترین افراد را در اختیار داریم که از آن‌ها استفاده خواهیم کرد.در حال حاضر در شورای ششم از ۱۵ نفر، هشت نفر سابقه مدیریت شهری و ۱۲ نفر به صورت مستقیم در شهرداری سابقه کار دارند.
وی افزود: استفاده از جوانان و مشارکت دادن مردم در سه حوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و نیز اجرا و نظارت از برنامه‌های دیگر شورای ششم است که از جوانان انقلابی تشکیل شده و آموزش‌ها بیشتر برای آنان در دستور کار قرار گرفته است.
منتخب شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: بین ساختار مصوب و اجرایی تفاوت زیادی وجود دارد. در مشهد فقط شهروندان حضور ندارند بلکه زائرانی هستند که شهرداری باید به آنان خدمات بدهد توجه به مناطق حاشیه‌ای و ایجاد خدمات به مناطق حاشیه‌ای از موضوعات مورد اهمیت شورای ششم است.
حسین حسامی با بیان اینکه در سال حدود سه میلیون و ۵۰۰ زائر خارجی به مشهد می‌‍آمدند که در حال حاضر تعداد آنان کم شده است. وی در خصوص زائران خارجی گفت: مشهد شهر زیارتی و مبتنی بر زیارت است که باید با استفاده از پتانسیل‌های آن، استفاده و بهره کافی را ببریم. رویکرد ما به این موضوع مثبت است. یکی ازبرنامه‌های ما استفاده از ظرفیت‌های گردشگران خارجی است.
دبیر هماهنگی شورای ششم شهر مشهد افزود: بخش عمده درآمد شهر زیارتی مشهد از زائران است و بناست از ظرفیت حدود چهار میلیون زائر خارجی استفاده کنیم.

خبرنگار: کیمیا خاکزاد