به گزارش شوراتریبون به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد از راه اندازی پنج گرمخانه جدید تا آغاز فصل سرما در مناطق مختلف این شهر خبر داد.

رمضانعلی فیضی در حاشیه بازدید از گرمخانه های طرق، حر و طبرسی در خصوص روند ساخت گرمخانه ای جدید اظهارکرد: در راستای مصوبه کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد این گرمخانه های جدید با یک پراکندگی منطقی که در برگیرنده محلات و مناطق مختلف باشند احداث خواهند شد.

وی ادامه داد: به همین منظور بازدیدی را از گرمخانه های طرق، حر ۱۹ و طبرسی دوم داشتیم تا بتوانیم روند ساخت گرمخانه های جدید را تسریع کنیم.

رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: با این اقدامات، از سر فرصت با مشخص کردن زمین و در نظر گرفتن اعتبارات مورد نیاز به فکر مکان دائمی برای ساخت گرمخانه های شهر مشهد خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر مشهد در پنجمین دوره کاری خود توجه ویژه ای به مناطق پیرامونی و کم برخوردار داشته و مصوبات متعددی را برای افزایش و ارتقای سرانه های این مناطق در حوزه های مختلف به تصویب رسانده است.

راه اندازی ۵ گرمخانه جدید در شهر تا آغاز فصل سرما