به گزارش شورا تریبون،محمد حسین امید در نشست خبری در مشهد گفت: از آن جا که بسیاری از صندلی های دانشگاه های کشور به دلیل عدم تناسب با نیاز بازار در حال حاضر خالی هستند ، توسعه کیفی مهارت آموزی در راس برنامه های این دانشگاه قرار گرفته است و برای این هدف در همه زمینه ها تلاش خواهیم کرد.
وی افزود: در سال آینده بیش از ۱۰۰ رشته این دانشگاه ، دانشجو جذب نخواهد کرد و مدرک این دانشگاه مورد قبول همه دستگاه ها و دارای اعتباراست و درباره برخی دستگاه ها که از پذیرش مدرک این دانشگاه ممانعت می کردند نیز رایزنی هایی صورت گرفت و این مساله به طور کامل در حال حاضر برطرف شد.
امید ادامه داد: در حال حاضر در مجموع ۳۵ هزار مدرس فعال در این دانشگاه فعالیت دارند که با این ۷ هزار نفری که در خردادماه سال آینده فرآیند جذب آنها به پایان می رسد این تعداد به ۴۲هزار نفر خواهد رسید و در حال حاضر سرانه هیئت علمی به دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی ۱به ۱۰ است.
وی گفت: تکلیف اکثر روسای مراکز علمی کاربردی در کشور مشخص شده و روسای رسمی و قانونی در چارچوب ضوابط، انتخاب و منصوب شده‌اند که این مهم به تثبیت جایگاه مراکز علمی کاربردی و ارتقای کیفیت کار آنها کمک شایانی می‌کند.
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: پیشتر یکهزار و ۷۰ مرکز علمی کاربردی در کشور وجود داشت که این تعداد به ۶۳۰ مرکز با ۲۵۰ هزار دانشجو کاهش یافته است.
امید ادامه داد: امسال برای دومین بار سطح بندی مراکز علمی کاربردی در کشور انجام شد که ۵۱۸ مرکز معادل ۹۵ درصد از کل مراکز موجود در این سطح بندی شرکت کردند اما هیچ کدام نتوانستند در سطح یک قرار گیرند.

وی تصریح کرد: در این سطح بندی ۲۳۰ مرکز علمی کاربردی در سطح ۲ قرار گرفتند که از این تعداد ۲۰۰ مرکز از سطح سه به سطح ۲ ارتقا پیدا کردند، ۲۴۸ مرکز در سطح سه و ۴۰ مرکز در سطح چهار قرار گرفتند.

امید گفت: طبق مصوبات دانشگاه جامع علمی کاربردی، مراکزی که در سطح یک قرار می‌گیرند از امتیازات ویژه برخوردار می‌شوند و مراکزی که دو سال پیاپی در سطح چهار قرار گیرند حذف می‌شوند، در همین راستا امسال ۲۰ مرکز از گردونه فعالیت در این دانشگاه حذف شدند.