به گزارش پایگاه خبری شورا تریبون، به مناسبت روز پاسدار، امام جمعه، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گلبهار و جمعی دیگر از مسئولان با حضور در سپاه ناحیه شهرستان چناران با سرهنگ آذرکیش فرمانده سپاه این شهر دیدار کردند.

در این دیدار امام جمعه، اعضای شورا، شهردار و مسئولان به صورت جداگانه از زحمات سپاه پاسداران تقدیر و تشکر کردند.
همچنین با حضور در سپاه شهرستان چناران و اهدای گل به پاسداران، ضمن تبریک روز پاسدار اقدام اخیر آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کردند.