به گزارش پایگاه خبری شوراتریبون به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهدمقدس، احمد نوروزی، رئیس کمیته نظارتی شماره ۴ و رمضانعلی فیضی، رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورای شهر مشهد بهمراه جمعی از مدیران شهری از دفتر تسهیلگری شهرک طرق بازدید کردند.

رمضانعلی فیضی در این بازدید ضمن تشکر از شورای معتمدین شهرک طرق که ادبیات تسهیلگری و مشارکت را بیش از ۳۰ سال قبل مطرح کردند، گفت: بحث محوری تسهیلگری و دفاتر توسعه ‌محله، گزار از گفتمان عرضه محوری به تقاضامحوری، از برنامه‌ریزی متمرکز به مشارکتی و اهمیت دادن به نقش و مشارکت و حضور مردم است.

فیضی اظهارکرد: براساس همین مهم، معتقدیم دفاتر تسهیلگری پس از استقرار و پیشرفت کار و همگام با اینکه به سمت تهیه سند توسعه محلی پیش می‌روند، مولفه های مهم در جریان تسهیلگری را که برای مردم محله اهمیت دارد، مورد توجه قرار دهند.

رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورای شهر مشهد افزود: نهادینه شدن فعالیت دفاتر تسهیلگری و ادامه مسیر این دفاتر در آینده توسط مردم، امری مهم و ضروری است؛ مردم در این زمینه باید به توانمندی برسند و مهارت هایی که میتواند موجب بهتر شدن زندگی آنها شود را آموزش ببینند.

فیضی با بیان اینکه تحقق این مهم نیازمند ابزارسازی است، تصریح کرد: متناسب با ویژگی های هر محله باید مشوق‌ها، معافیت‌ها و تسهیلات ویژه در محلات هدف بازآفرینی پیش‌بینی کنیم.

وی در ادامه گفت: دفاتر تسهیلگری باید بتوانند دست مردم محلی را بعنوان مردمی مشارکت‌جو در دست تاثیرگذاران دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی قراردهند