سید عبدالله ارجاعی

از این تعداد ۱۶۶ فقره با مذاکره تلفنی حل و فصل و ۳۴ گزارش مکتوب شده که از این میان نیز تنها دو فقره تبدیل به پرونده قضائی و صدور حکم شده‌ است زیرا سعی کرده ایم موضوعات با تذکر لسانی و کتبی حل شود.