به گزارش شورا تریبون، مهدی یعقوبی معاون خدمات شهری  شهرداری مشهد در حاشیه آغاز این عملیات  گفت: از حدود دو هفته پیش، با ورود ویروس کرونا به کشور عملیات ضد عفونی معابر در دستور کار قرارگرفت و انجام می شد.
وی افزود: اما با تاکیدات شهردار محترم  مقرر شد تا عملیات ضد عفونی شهر با استفاده از تجهیزات و نیروهای داوطلب آتش نشانی به صورت گسترده انجام شود.
وی اضافه کرد: برهمین اساس از امروز عملیات ضد عفونی معابر مختلف شهر مشهد با استفاده از ۱۶ دستگاه خودرو سبک و سنگین آتش نشانی به همراه ۱۰۰ نفر از نیروهای داوطلب این سازمان با تجهیزات کامل شامل سمپاش های کوله ای، لباس مخصوص، دستکش، ماسک و سایر ملزومات آغاز شد.
یعقوبی با بیان اینکه این عملیات در روزهای آینده گسترده تر خواهد شد اظهارکرد: در روزهای آینده تعداد نیروهای داوطلب آتش نشانی در ضد عفونی کردن معابر و اماکن عمومی به ۵۰۰ نفر افزایش پیدا خواهد کرد.
معاون شهردار مشهد ادامه داد: در عملیات امروز بولوار امامت، توس، شهید آوینی، اسماعیل آباد، بولوارحر، شهرک شهید رجایی و باهنر، مصلی، شهید قرنی، چهارراه میدان بار به طرف حرم مطهر و پنجراه ضد عفونی و این عملیات تا رفع خطر شیوع ویروس کرونا درنقاط مختلف شهر ادامه خواهد داشت.